Míra ohrožení chudobou se v Česku meziročně snížila

Chudoba a sociální vyloučení hrozí téměř 1,51 milionu obyvatel Česka. Z nich 140 200 nemá na dostatečné úrovni ani jednu ze tří složek definujících špatné životní podmínky. Nemají tedy ani dostatečný příjem, ani materiální vybavení, ani práci. Počet lidí ohrožených chudobou je však nižší.

Český statistický úřad (ČSÚ) uvádí, že příjmy domácností sice v posledních letech nominálně mírně rostly, ale reálně se propadly. Míra ohrožení chudobou se v roce 2013 meziročně snížila z 9,6 na z 8,6 procenta.

Příjmy domácností sice nominálně rostou, v posledních letech však reálně poklesly. V roce 2012 připadalo na jednoho člena domácnosti ročně v průměru 149 700 Kč, měsíčně tedy kolem 12 500 Kč.

Odborníci sledují tři kategorie, které definují nepříznivé životní podmínky - příjmovou chudobu, materiální deprivaci a práci. V roce 2013 se pod hranici příjmové chudoby dostal člověk s měsíční částkou nižší než 9 674 Kč, pár s méně než 14 512 Kč, samotná matka s malým potomkem s méně než 12 577 Kč či rodiče s náctiletým a malým dítětem s méně než 22 251 Kč. Pod hranicí příjmové chudoby tak v ČR v roce 2013 žilo 886 tisíc lidí.

Příjmová chudoba hrozila 45 procentům nezaměstnaných. V roce 2009 jich bylo 47 procent. Tehdy se pod hranicí příjmu pohybovala zhruba tři procenta těch, co měli práci. V roce 2013 to byla už čtyři procenta. Naopak podíl důchodců ohrožených příjmovou chudobou klesl od roku 2009 do roku 2013 ze sedmi na šest procent. Důvodem je valorizace penzí.

Takzvaná materiální deprivace - tedy nedostatek - trápila kolem 678 800 lidí. Neměli nejméně čtyři z devíti věcí, jako je telefon, pračka, televize či auto. Nemohli si třeba dovolit jednou ročně vyrazit na týdenní dovolenou, nezvládli mimořádný několikatisícový výdaj, nedokázali pravidelně hradit nájem nebo si nemohli třikrát týdně dopřát maso. Podíl domácností, které si nemohly dovolit zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 9 400 Kč, mírně poklesl, a to ze 44 procent na 43,2 procenta. Na týdenní dovolenou nemohlo v roce 2013 vyrazit zhruba 40 procent domácností, v roce 2012 to bylo 44 procent.

Třetím ukazatelem je intenzita práce. To, že by člověk měl mít zaměstnání aspoň na pětinu pracovní doby, nesplňovalo 541 400 lidí.

Počet lidí, kteří nemají ani jednu ze tří základních složek, která by jim umožňovala žít v přiměřených podmínkách, je tak 140 tisíc. I tak jsou se svým životem ale spokojeny skoro tři čtvrtiny Čechů a Češek. Méně pozitivně hodnotí finance a práci, spokojenější jsou se vztahy a bydlením.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!