MPSV ČR připravuje zákon o sociálních pracovnících

Odborný seminář, který se uskutečnil 24. dubna 2014 v prostorách Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, byl zaměřen mj. i na diskusi k věcnému záměru zákona o sociálních pracovnících.

Sociální pracovníci se spolu s odborníky z ministerstva práce a sociálních věcí dále věnovali možnostem zapojení České republiky do aktivit spojených se Světovým dnem sociální práce v roce 2015.

Sociální pracovníci byli jako odborné kolegium vyzváni k participaci při tvorbě návrhu zákona a návrhu souvisejících legislativních změn. Účastí na semináři byli aktivně zapojeni do konzultačního procesu, což považuje MPSV ČR z hlediska tvorby nového zákona za nezbytné. Část programu byla vyhrazena práci ve skupinách, v nichž došlo k cílenému projednávání vybraných oblastí problematiky sociální práce za účasti věcných garantů.

Seminář byl realizován prostřednictvím projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce, který je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. Výstupy z projektu budou sloužit pro budoucí standardizaci výkonu sociální práce, včetně materiálů pro novelizaci stávajících legislativních předpisů a připravovaný zákon o sociálních pracovnících.

V rámci semináře účastníci také zahájili diskuzi, jak by se Česká republika měla připojit ke Světovému dni sociální práce, který má sice ve světě již mnohaletou historii, u nás si však zatím tradici nevybudoval. OSN tento den vyhlásila a vždy slaví třetí březnové úterý, v roce 2015 tak připadne na 17. března.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!