Nabídky na provozování resortních agendových systémů

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) byly dne 6. 2. 2015 za účasti zástupců uchazečů a dohledu hodnotící komise otevřeny obálky s nabídkami na provozovatele Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – IS Zaměstnanost. Výběrové řízení bylo vyhlášeno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 498309.

Hodnotící komise převzala celkem 6 nabídek, které otevřela postupně podle pořadového čísla a zkontrolovala, zda nabídky splňují všechny potřebné formální náležitosti. Všechny nabídky v tomto smyslu byly vyhovující.

Nabídku na provozování resortních agendových systémů podaly tyto společnosti:
Atos IT Solutions, s. r. o.
Tesco SW, a. s.
Vítkovice IT SOLUTIONS, a. s.
itelligence, a. s.
AQUASOFT, spol. s. r. o.
OKsystem, a. s.

Protokol o otevírání obálek bude k dispozici na profilu zadavatele. Činnost hodnotící komise bude nadále pokračovat, tak jak předpokládá zákon o veřejných zakázkách.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!