Náklady VZP ČR na klienta v roce 2014 stoupnou

Za své klienty zaplatí v roce 2014 VZP oproti roku 2013 více jak v ambulancích, tak třeba v nemocnicích či lázních. Prakticky jedinou oblastí, kam půjde naopak peněz méně, jsou předepisované léky. Nejde však o to, že by pacienti přišli zkrátka – VZP se dlouhodobě snaží tlačit ceny léků dolů, proto v celkových nákladech na ně meziročně ušetří. V průměru v roce 2014 pojišťovna vydá za péči o jednoho klienta 23 842 korun. V roce 2013 to bylo méně o 957 korun (tj. 4,18 %).

O více než 11 % stoupnou průměrné náklady VZP na jednoho klienta v oblasti lázeňské péče. Lůžková zdravotnická zařízení si polepší v průměru o 7,1 %, přičemž u nemocnic jde o nárůst plateb o 6,7 %, ale například u léčeben dlouhodobě nemocných či hospiců se počítá s nárůstem plateb o zhruba 11 % (11,2 % resp. 10,9 %). Z ambulantních lékařů si na platbách od VZP polepší třeba gynekologové o 3,9 % či zubaři o 3,8 %.

Již zmiňovaný pokles nákladů na léky se projeví tak, že zatímco v roce 2013 zaplatila VZP za léčivé přípravky vydané na recept pro jednoho klienta v průměru 3 722 korun, v roce 2014 by to mělo být 3 699 korun (tj. -0,6 %). Pojišťovna ušetří mimo jiné díky svému systému pozitivních listů. Přípravky na nich zařazené mají tu výhodu, že jsou při nejnižší ceně nejen stejně kvalitní jako dražší léky, ale pacienti je navíc mají v lékárnách vždy bez doplatku.

S vyššími platbami počítá v roce 2014 VZP nejen v přepočtu na průměrného pojištěnce, ale prakticky ve všech segmentech péče i v absolutních číslech. Podle modelací dopadů úhradové vyhlášky by tak mělo dostat přidáno například i 136 z celkového počtu 149 nemocnic.

Naopak méně peněz by za celý zdravotní systém mělo jít jen do 13 nemocnic, a to navíc jen do těch, kde už loni došlo ke změnám a restrukturalizaci péče. Plánované snížení plateb je proto v těchto třinácti zařízeních reakcí na již provedené změny.


 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!