Nanostříbro: pomocník či nepřítel?

V pondělí 16. června 2014 zveřejnila Evropská komise a její Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná nepotravinová zdravotní rizika (SCENIHR) závěrečné stanovisko: "Nanostříbro: bezpečnost, zdraví a životní prostředí  jeho role v antimikrobiální rezistenci".
Cílem tohoto stanoviska je posoudit, zda použití nanostříbra, zejména v lékařské péči a ve spotřebním zboží, může mít za následek další rizika ve srovnání s tradičními způsoby použití stříbra a zda použití nanostříbra ke kontrole růstu bakterií může vést k rezistenci mikroorganismů.
SCENIHR dospěl k závěru, že rozšířené (a rostoucí) používání stříbrných výrobků obsahujících zvyšuje zatížení spotřebitelů i životního prostředí stříbrem. Pokud jde o nebezpečí spojené s rozšířením rezistence mikroorganismů v souvislosti s nárůstem požívání stříbra, nemá věděcká komise zatím dostaečné údaje, aby mohla toto nebezpečí posoudit.  
 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!