Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vláda ČR na jednání dne 15. 10. 2014 schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (č. j. 1171/14).

Nařízením se od 1. listopadu 2014 zvýší platové tarify pro zaměstnance veřejných služeb a správy o 3,5 procenta, v průměru o cca 650 Kč.

Průměrné navýšení platů by mělo činit asi 650 Kč měsíčně a dohodly se na něm všechny odbory zastupující zaměstnance veřejných služeb a správy a potvrdily jej i závěry ze schůze tripartity. Zvýšení platů se týká také vojáků z povolání. Celkově je v této kapitole navýšen rozpočet na rok 2014 a 2015 o cca 384,1 mil. Kč (včetně příslušenství to je 518,5 mil. Kč). Plně pokryty budou i mimotarifní složky platu.

Zvýšení platových tarifů se nebude týkat lékařů a dalších zaměstnanců ve zdravotnictví, jejichž platy nejsou financovány přímo ze státního rozpočtu. Prostředky na jejich platy jsou navázány na úhradovou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou není možné novelizovat dříve než k 1. lednu 2015. Platy těchto pracovníků ve zdravotnictví by se proto měly zvýšit až od ledna 2015.

V souvislosti s novelizací stupnic platových tarifů dochází k úpravě možnosti užití zvláštního způsobu určení platového tarifu. Současný široký rámec je zúžen do podoby před rokem 2011 a nadále se vztahuje pouze na zaměstnance v nižších platových třídách, na zaměstnance, u nichž s přibývajícími léty praxe nedochází ke zvýšení výkonnosti a na zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb. Uvedená úprava má za cíl návrat k systému stanovení platových tarifů na základě obecně uznávané zásady, podle které se zkušeností roste výkonnost zaměstnance a kvalita odváděné práce.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!