Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vláda ČR dne 8. 12. 2014 schválila návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (č. j. 1447/14) a návrh nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců (č. j. 1449/14).

Od 1. ledna 2015 se zvýší platové tarify pracovníků ve zdravotnictví, vojáků z povolání, kteří poskytují zdravotnickou pomoc, a zaměstnancům pracujícím v sociálních službách. Změní se také některá ustanovení o odměňování státních zaměstnanců ve správních úřadech přijatých do služebního poměru podle nového zákona o státní službě.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové se za poslední roky práce nejen ve zdravotnictví stala málo atraktivní. Je to i proto, že malé platové ohodnocení je nedostatečně motivační, a to se samozřejmě promítá do kvality poskytovaných služeb. Proto MPSC ČR prosadilo zvýšení platů o 5 procent. To by mělo zamezit častému odlivu pracovníků a pracovnic mimo oblast zdravotnictví. Oblast sociálních služeb je dlouhodobě podfinancována. Pracovníci v sociálních službách si za velmi náročnou práci zaslouží adekvátní odměnu.

Zdravotníkům a vojákům poskytovatelům zdravotnických služeb se zvyšuje platový tarif od 1. 1. 2015 o 5%. Zvýšení nemohlo být provedeno s účinností od 1. 11. 2014 z důvodu odlišného způsobu hrazení prostředků na platy prostřednictvím takzvané „úhradové vyhlášky“. Pro vojáky poskytovatele zdravotních služeb, kteří nejsou zdravotnickými pracovníky ani lékaři a zubními lékaři, ale jejich platy jsou financovány ze zdravotního pojištění, byla zavedena nová samostatná stupnice platových tarifů.

V souvislosti se zvyšováním platů ve veřejné správě a službách dojde zároveň ke vzniku nové stupnice platových tarifů, která se bude týkat zaměstnanců, kteří jsou pracovníky sociálních služeb a sociálních pracovníků v zařízeních sociálních služeb.

Platové tarify budou zvýšeny oproti základní stupnici o 4%, tedy o 7,5 % oproti výši platových tarifů platných do 31. října 2014. Finanční prostředky jsou zabezpečeny z kapitoly MPSV ČR ve státním rozpočtu z tzv. „neinvestičních nedávkových transferů“, která byla na rok 2015 navýšena usnesením vlády o 750 mil. Kč. Peníze byly poměrně rozděleny podle počtu pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků všech poskytovatelů sociálních služeb skrze průměrnou platovou třídu ve výši 4%.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!