Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách

Vláda ČR dne 22. 4. 2015 schválila návrh nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách (č. j. 378/15).

Nařízení upřesňuje konkrétní podmínky pro čerpání dotací, potřebné lhůty a povinné náležitosti dokumentů, které mají kraje předkládat Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV) při žádostech o dotace na sociální služby. Zaručí se tím dostatečná ochrana a transparentnost systému financování sociálních služeb. Podle nařízení vlády bude postupováno poprvé při poskytování dotací na rok 2016.

Nařízení vlády bylo navrženo na základě požadavků vzešlých v rámci konzultačního procesu se všemi aktéry systému sociálních služeb v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb s regionální působností na kraje.

O poskytnutí dotace krajům rozhoduje MPSV. Výše dotace pro jednotlivé kraje se stanoví ve výši procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok. Výše tohoto procentního podílu je stanovena v zákoně o sociálních službách. O poskytnutí finančních prostředků z dotace na jednotlivé sociální služby a jejich výši pak rozhodují kraje, a to počínaje rokem 2015.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!