Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu

Vláda ČR dne 24. 6. 2015 schválila návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát (čj. 702/15).

Cílem navrhované právní úpravy je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, stanovit vyšší vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za státní pojištěnce. Platby za státní pojištence se zvýší o 3%, tedy o 1,8 miliardy korun.

S ohledem na potřebu zajištění ekonomické stability systému veřejného zdravotního pojištění se vláda ve svém programovém prohlášení zavázala vrátit ke koncepci pravidelné valorizace platby pojistného za státní pojištěnce, od níž bylo ustoupeno v roce 2009 přijetím zákona č. 362/2009 Sb., kterým došlo na dlouhou dobu ke zmrazení výše platby za státní pojištěnce.

Valorizace plateb je podle ministra zdravotnictví nezbytná, aby bylo možné zajistit růstu mezd zdravotnického personálu. Navýšení platů pro všechny nemocnice bez ohledu na jejich formu bude garantováno úhradovou vyhláškou. Každá koruna se dostane zdravotnickým pracovníkům do jejich mezd. Dlouhodobým problémem českého zdravotnictví je totiž právě nekonkurenceschopnost mezd lékařů, sester a dalšího zdravotnického personálu ve srovnání se zahraničím.
 
Valorizaci plateb za státní pojištěnce formou nařízení vlády považuje Ministerstvo zdravotnictví ČR za přechodné opatření. Závazek plynoucí z programového prohlášení vlády hovoří o zavedení automatické valorizace. Spuštění pravidelného valorizačního mechanismu ale vyžaduje změnu zákona. Opatření formou nařízení vlády je tedy překlenutím doby, nutné pro tento legislativní proces.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!