Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Vláda ČR dne 15. 6. 2015 odložila projednávání návrhu nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát (čj. 702/15).

Cílem navrhované právní úpravy je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, stanovit vyšší vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za státní pojištěnce

Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem, tedy u dětí, penzistů nebo nezaměstnaných, by se měl zvýšit z 6 259 na částku 6 695 korun. Platba za státního pojištěnce by se zvýšila z 845 korun za měsíc na 904 korun. Meziroční navýšení pojistného lze odhadovat na zhruba 4,3 miliardy korun.

Nárůst odvodů za státní pojištěnce odůvodňuje ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček tím, že tato skupina čerpá ze zdravotního pojištění největší díl. Stát přitom za tuto kategorii platí nejméně. I lidé zcela bez příjmů platí měsíční pojistné 1242 korun, tedy téměř o polovinu víc.

S pravidelnou valorizací plateb státu počítá Ministerstvo zdravotnictví ČR v návrhu zákona od roku 2017. Pozastavením valorizace v letech 2010 až 2013 přišlo podle něj zdravotnictví o 19 miliard korun, které by jinak dostalo od státu. Dodatečné peníze v systému pak zajistí růst mezd zdravotnickému personálu. Vláda chce tímto krokem zabránit i častému odchodu českých sester a lékařů do zahraničí za lepšími podmínkami.

Ministerstvo financí ČR tvrdí, že za roky 2014 až 2016 dostane zdravotnictví 26 miliard korun navíc, které by mělo využít například na zvýšení platů lékařů a dalšího zdravotnického personálu.

 

 

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!