Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Vláda ČR dne 25. 3. 2015 schválila návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (č. j. 260/15).

Návrh nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky upravuje otázku technických požadavků na tyto zdravotnické prostředky.Nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje technické požadavky na stanovené výrobky.

Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona o technických požadavcích na výrobky aktivní implantabilní zdravotnické prostředky. Toto nařízení se vztahuje i na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené k podávání látky, která je léčivým přípravkem ve smyslu zákona o léčivech.

 

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!