Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

Vláda ČR dne 25. 3. 2015 schválila návrh nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky (č. j. 262/15).

Návrh nařízení vlády upravuje technické požadavky související se zdravotnickými prostředky. Nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje technické požadavky na stanovené výrobky.

Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona o technických požadavcích na výrobky zdravotnické prostředky a jejich příslušenství.

Toto nařízení se nevztahuje na

a) diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a jejich příslušenství,

b) aktivní implantabilní zdravotnické prostředky. 

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!