Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

  • Vláda ČR dne 4. 9. 2013 přerušila projednávání Návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát.

Materiál se předkládá na základě zmocnění, obsaženého v § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Předkladate, Ministerstvo zdravotnictví ČR, navrhuje zvýšení vyměřovacího základu pro platbu pojistného za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!