Návrh nařízení vlády o seznamech návykových látek

Vláda ČR schválila Návrh nařízení vlády o seznamech návykových látek (č.j. 1354/13).

Záměrem navrhované právní úpravy je  vytvoření podzákonného právního předpisu, kterým by byl vyhlášen seznam NL, který by umožňoval pružnější zařazování nových látek do tohoto seznamu, neboť lze očekávat, že i v budoucnu bude třeba tento seznam NL nadále rozšiřovat. S ohledem na fakt, že nové syntetické drogy v sobě skrývají vysoká zdravotní rizika spojená s jejich konzumací a jejich škála je značně široká, dá se očekávat velice časté rozšiřování seznamu NL.

Základním problémem, který je předkládaným návrhem nařízení vlády o seznamech návykových látek řešen, je způsob zařazování návykových látek (dále jen „NL“) na seznam NL, který je podle stávající právní úpravy přílohou zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o urychlení legislativního procesu spojeného se zařazováním NL do těchto seznamů.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!