Návrh poslanců Miroslava Kalouska a dalších, kterým se mění zákon o důchodovém spoření

Vláda ČR na jednání dne 31. července 2013 projednala a posoudila návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Marka Bendy a Radima Vysloužila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk č. 1103). a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas a to zejména z dále uvedených důvodů.

Cílem návrhu zákona je rozšířit některé možnosti účastníků důchodového spoření a posílit tak jeho atraktivnost.

Vláda považuje návrh zákona za nesystémový. Jeho přípravě nepředcházela žádná hloubková analýza stávajícího systému důchodového spoření, který byl zaveden s účinností od 1. ledna 2012 a který se v praxi jako celek dosud příliš neosvědčil. Vyhodnocení dopadů v důvodové zprávě k návrhu zákona je v tomto směru navíc zcela nedostačující a zřejmě i zavádějící a nepřesné. Podle názoru vlády by přijetí předloženého návrhu zákona bylo způsobilé vyvolat okamžité negativní dopady přinejmenším na státní rozpočet. Předložený návrh obsahuje mnohé jiné věcné i legislativně technické nedostatky.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!