Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění

Vláda ČR dne 28. 4. 2014 schválila devatenáctibodový plán opatření, navržených ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem. Mají zajistit efektivitu, transparentnost a vyšší úspory ve zdravotnictví.

Opatření jsou na straně zdravotního pojištění, služeb a ekonomiky organizací ministerstva zdravotnictví, jedná se úspory, zveřejňování smluv a zvyšování kvality zdravotní peče. Je to už druhý materiál, první zajistil financování výpadku ze zrušených regulačních poplatků. Třetí materiál by měl být rozeslán do vnějšího připomínkového řízení a bude rušit zbývající regulační poplatky ve zdravotnictví k 1. 1. 2015 s výjimkou poplatku za pohotovostní péči.

Jedním z opatření k vyšší efektivitě a transparentnosti nákupu drahé zdravotnické techniky je i zřízení přístrojové komise. Společně v ní působí zástupci ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven, České lékařské komory a odborných společností. Memorandum o respektování závěrů komise už také podepsali spolu s ministrem zdravotnictví ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR) Zdeněk Kabátek a Jaromír Gajdáček, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

Co se týká dalších úspor, až 700 miliónů korun přinese do systému snížení prostředků, které mohou pojišťovny používat na svůj provoz, dalších 600 miliónů by mělo ušetřit snížení takzvaného rezervního fondu pojišťoven. Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) také navrhuje užší spolupráci pojišťoven při revizích, zda smluvní lékaři vykazují jen tu péči, kterou pacientům skutečně poskytli, a předepsali léky, které pacienti opravdu potřebují.

V přípravě jsou také legislativní opatření, která zamezí střetu zájmů členů orgánů zdravotních pojišťoven a stanoví sankce za porušení. Omezit chce ministr Němeček také outsourcing služeb v zařízeních řízených ministerstvem, počítá se i s tím, že tato zařízení budou, kromě již fungujícího centrálního nákupu plynu a energií, stejným způsobem nakupovat například i kancelářské potřeby, některý zdravotnický materiál, nebo léčiva.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!