Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

  • Vláda ČR dne 6. 11. 2013 projednala a schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (čj. OVA 1180/13).

Předložený návrh reaguje na nedávný nález Ústavního soudu sp. zn. Pl ÚS 36/11, který uplynutím 31. prosince 2013 ruší regulační poplatek za lůžkovou péči, a jeho cílem je zachování rovnováhy systému poskytování lůžkové péče i po 31. prosinci 2013. Navrhuje se stanovení regulačního poplatku za lůžkovou péči ve výši 60 Kč za kalendářní den s tím, že z povinnosti platit tento regulační poplatek budou osvobozeny děti do dne dovršení 18 let věku.

Vláda požádala zároveň Poslaneckou sněmovnu, aby novelu zákona přijala již v prvním čtení. Změna by mohla začít platit v průběhu února až března, záleží na tom, kdy poslanci normu projednají.

Určitý poplatek je podle Ministerstva zdravotnictví nutný, neboť tvoří významný příjem části poskytovatelů zdravotnických služeb, kteří by bez něj mohli zkrachovat. V letošním roce tyto poplatky představují pro nemocnice a další lůžková zařízení příjem ve výši 2,1 miliardy korun. Úpravou výše poplatku na 60 Kč za den dojde ke snížení celkového objemu vybraných peněz o zhruba miliardu na 1,1 miliardy korun ročně.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!