Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 19. schůzi dne 21. 10. 2014 schválila Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014 s Vyjádřením vlády a se   souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok a2014 a s tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 263/.

Hodnocení vychází z návrhů zdravotně pojistných plánů (dále jen „ZPP“) sedmi činných zdravotních pojišťoven:
111 - Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky,
201 - Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky,
205 - České průmyslové zdravotní pojišťovny,
207 - Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,
209 - Zaměstnanecké pojišťovny Škoda,
211 - Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky,
213 - Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny

Historie

  • Rozesláno všem poslancům: 7. 7. 2014 jako tisk 263/0. Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 10. 7. 2014.
  • Výbor pro zdravotnictví projednal zprávu a vydal 11. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 263/1 (doporučuje schválit).
  • Čtení proběhlo 21. 10. 2014 na 19. schůzi. Zpráva schválena (usnesení č. 462).
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!