Nedostatky v péči o lidi s demencí

Česká republika má podle předsedkyně České alzheimerovské společnosti a primářky pražského Gerontocentra Doc. MUDr. Ivy Holmerové, PhD. velké nedostatky v péči o lidi s demencí. V ústavních sociálních zařízeních většinou chybí lékařská péče, pacienty tam nenavštíví lékař i několik let. Ve zdravotnických zařízeních prostředí připomíná nemocnici, nedostatečnou podporu státu mají pečující rodiny. O většinu ze 140.000 pacientů pečují rodiny, třetina je v ústavních zařízeních, což odpovídá evropskému průměru.

Péče o lidi s demencí je v Česku velmi problematická, protože to jsou lidé nemocní, kteří potřebují skutečně dlouhodobou péči a podporu po mnoho let. Bohužel péče je rozdělena mezi resort zdravotní a sociální a jaksi ani jeden z nich neuznává oboje potřeby, které tu samozřejmě jsou, uvedla Iva Holmerová.

Demence není jen problém sociální, ale i zdravotní, projekt vychází z tohoto pojetí a zaměří se na vzdělávání zdravotníků a podporu života lidí s demencí. Vzniknout má vzdělávací program, který zprostředkuje poznatky profesionálním, ale i rodinným pečujícím. Spuštěna má být i webová platforma pro výměnu zkušeností.

Ke změně přístupu by mohl podle ní přispět evropský projekt Dementia Palliare. Na dvouletém evropském projektu se vedle University of the West of Scotland podílí i Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO) Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze a univerzitní pracoviště ve Španělsku, Finsku, Slovinsku, Portugalsku a Švédsku.

Holmerová upřesnila, že 30 procent pacientů má těžkou formu demence, 40 procent střední, kdy už nějakou péči potřebují. Nabídka by měla zahrnovat celý komplex služeb, aby nemocní mohli kvalitně žít. Tyto služby v Česku jsou, problém není v kvantitě, ale v kvalitě a v tom, aby se specificky zaměřily na lidi s demencí a vyhovovaly jejich potřebám, shrnula.

Projekt Palliare by podle Holmerové měl přinést doporučení pro "správnou praxi". Tato doporučení by v Česku mohla být využita při tvorbě národní strategie, plánu Alzheimer, k jehož vytvoření se vláda v roce 2010 zavázala.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!