Nejlepší nemocnice

Organizace HealthCare Institute (HCI) určuje již devět let pořadí nemocnic podle toho, jak nakládají s penězi, zda má nemocnice dost peněz na úhradu závazků, jak investuje do svého majetku a jak jsou v nich spokojeni zaměstnanci a pacienti. V roce 2014 se do projektu zapojilo 156 nemocnic.

HealthCare Institute ve spolupráci s NEXIA AP a CRIF hodnotil finanční zdraví u 93 nemocnic, od kterých obdržel data v potřebném rozsahu. U zbývajících 63 nebyly všechny potřebné údaje k dispozici. Autoři žebříčku vycházeli především z účetních závěrek.

Největší váhu, konkrétně 50procentní, měly v hodnocení likvidita, platební morálka a struktura financování aktiv. 25 procent se přidělilo obměně majetku a zbylá čtvrtina výši mezd personálu.

Dvě třetiny nemocnic v Česku mají dostatečné finanční zdraví. Oproti minulým letům hrálo podle HN v hodnocení roku 2014 podstatně důležitější roli to, jak jsou zaměstnanci nemocnic zaplaceni.

Nejlepší nemocnicí je podle průzkumu HCI Nemocnice Podlesí v Třinci, druhá je Nemocnice Písek a třetí Vojenská nemocnice Brno. Nemocnice Podlesí, jejíž vlastníkem je společnost Agel, vyhrála již potřetí, v roce 2009, 2013 a 2014. Nemocnice Podlesí ani ta v Písku, přestože se celkově umístily nejvýše, nezvítězily v žádné z dílčích kategorií, jimiž jsou spokojenost pacientů, spokojenost zaměstnanců a finanční zdraví. Ve většině kategorií jsou zvlášť fakultní nemocnice kvůli jejich specifickému postavení a zvlášť ostatní nemocnice.

V kategorii fakultních a speciálních nemocnic se na první příčce umístil pražský Motol. Jakub Kovář ze společnosti NEXIA AP, která patří k odborným partnerům projektu uvedl, že je to tím, že je gigant a že zřejmě kvalitně spravuje svůj majetek. Nemocnice nedluží a platí závazky včas. Na druhém místě skončil v kategorii fakultních a speciálních nemocnic Masarykův onkologický ústav v Brně, na třetím pak pražský IKEM.

Nejspokojenější hospitalizované pacienty má z fakultních nemocnic Motol, z ostatních pak Nemocnice Litomyšl a.s. Tu také nejlépe hodnotí zaměstnanci, v případě fakultních nemocnic je podle těchto měřítek první Ústřední vojenská nemocnice v Praze. Finančně nejzdravější je podle HCI FN Motol v rámci fakultních zařízení a Nemocnice České Budějovice a.s. z ostatních nemocnic.

V kategorii ostatních nemocnic zvítězila Nemocnice České Budějovice a.s., která je ve městě největším zaměstnavatelem. Podle autorů žebříčku má obrat tři miliardy Kč ročně a tři tisíce pracovníků. Za ní skončila Nemocnice Český Krumlov a.s. a Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.

Poslední jmenovaná se ale dostala na třetí příčku díky významné finanční pomoci zřizovatele. V žebříčku jsou dvě nemocnice, které dostaly finanční injekci v desítkách milionů, aby vůbec mohly fungovat. A to je nemocnice v Mladé Boleslavi a v Příbrami. Díky tomu se posunuly výš v žebříčku, jelikož byly schopné platit své dodavatele. Jinak jsou obě výrazně ztrátové, upozornil Kovář z firmy NEXIA AP.

I proto není možné považovat všechny nemocnice, které jsou v žebříčku označovány jako finančně zdravé, za výborné hospodáře.

 

 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!