Nejvyšší soud stanovil přesné množství drog

Nejvyšší soud (NS) dne 9. 4. 2014 ve sjednocujícím stanovisku konkretizoval přesná čísla, podle kterých by měly justice a policie postupovat při posouzení většího než malého množství drogy.

Oproti dosavadní praxi zvolili soudci přísnější metu například u marihuany a pervitinu, což bylo zdůvodněno narůstajícím počtem uživatelů a rozvojem velkovýroby. Čísla donedávna upravovalo nařízení Vlády ČR, které však zrušil Ústavní soud. Mluvčí NS Petr Knötig upozornil, že čísla jsou jen orientační a vždy je nutno zohledňovat další okolnosti případu.

Soudci trestního kolegia konstatovali, že "za množství větší než malé je třeba obecně považovat takové množství přechovávané omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, které vícenásobně – podle ohrožení vyplývajícího pro život a zdraví lidí ze škodlivosti jednotlivých látek – převyšuje obvyklou dávku běžného konzumenta. Při závěru o naplnění uvedeného znaku je třeba podpůrně zohlednit, zda šlo o prvokonzumenta, či uživatele těchto látek v pokročilém stadiu závislosti, případně i jiné skutečnosti ovlivňující míru ohrožení života nebo zdraví uživatele.“

Například u pervitinu bude podle sjednocujícího stanoviska NS nově považováno za větší než malé množství drogy 1,5 gramu, stejně jako u heroinu. U kokainu je toto množství stanoveno na více než jeden gram. U marihuany soudci toto množství stanovili na 10 gramů sušiny.

Pojem větší než malé množství se objevuje v několika paragrafech trestního zákoníku. Od interpretace pojmu se pak odvíjí kriminalizace uživatelského držení různých omamných látek.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!