Nemocnice vykázaly v roce 2013 ztrátu

Nemocnice v ČR vykázaly v roce 2013 ztrátu 1,9 miliardy Kč, v roce 2012 byly v plusu 400 milionů Kč. Zpráva o ekonomických výsledcích nemocnic uvádí, že v propadu v roce 2013 poprvé skončily i státní nemocnice zřizované ministerstvem zdravotnictví.

Závazky po splatnosti nemocnic na konci roku 2013 činily 5,3 miliardy Kč, jde téměř o třetinu z celkových závazků, v roce 2012 to byla čtvrtina.

Náklady všech nemocnic k 31. prosinci 2013 činily 131,3 miliardy Kč, výnosy 120,4 miliardy Kč. Pohledávky z obchodního styku dosáhly 13,2 miliardy Kč, z toho po splatnosti 1,6 miliardy Kč.

Celkové náklady meziročně stouply o 0,4 procenta, přispěl k tomu hlavně růst DPH. Nejvíce, o šest procent, vzrostly náklady za léčiva, naopak náklady na zdravotnické prostředky klesly o dvě procenta. O tři procenta stouply výdaje za energie. Na platy daly nemocnice 60,8 miliardy korun, což je zhruba na úrovni roku 2012.

Celkové výnosy nemocnic meziročně klesly o 1,3 procenta. Od zdravotních pojišťoven dostaly o 2,2 procenta méně, ovlivnila to nejvíc úhradová vyhláška, která platby omezila. Úhrady od pojišťoven tvořily 81,1 procenta příjmů nemocnic. Příjmy mimo zdravotní pojištění, kam patří i poplatky, tvořily 2,3 procenta, dotace od zřizovatele 1,9 procenta.

Kladný hospodářský výsledek v roce 2013 mělo 101 nemocnic, tedy 62 procent. Ztrátou ukončilo hospodaření 62 nemocnic, z nich 45 procent mělo ztrátu přes deset milionů Kč. Ztrátu nad 290 milionů Kč měly čtyři nemocnice.

Server E15 dále uvádí, že nemocnice zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ ČR) skončily v roce 2013 ve ztrátě 882 miliony Kč, v roce 2012 skončily v plusu 180 milionů Kč. Nemocnice zřizované kraji a městy ve formě obchodních společností měly v roce 2013 náklady 34 miliard Kč, výnosy 32,8 miliardy Kč, jejich hospodaření tak skončilo celkově v propadu 1,1 miliardy Kč. V roce 2012 to bylo minus 236 milionů Kč.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!