Neoprávněné vybírání hotovosti od pacientů

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) se rozhodla pro nekompromisní postup v ojedinělých případech, kdy si lékař nechává od klientů platit i za péči, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pokud bude mít o takovém jednání důkazy, bude VZP nepoctivcům vypovídat smlouvy. Aktuálně se to týká gynekologa z okresu Žďár nad Sázavou.

V uvedeném konkrétním případě získala VZP od klientek informace, že gynekolog vybírá v hotovosti platbu 200 Kč za preventivní prohlídku. Obdobně postupoval i u těhotných žen, od kterých vyžadoval ještě vyšší částky. Vždy šlo přitom o služby, za které neměly ženy platit nic, protože jsou hrazeny z veřejného zdravotní pojištění.

Klientky si na lékaře písemně stěžovaly a předložily i některé doklady, které jeho nezákonný postup dokazovaly. VZP gynekologa opakovaně upozornila, že postupuje v rozporu se zákonem, poškozuje klientky pojišťovny a zároveň i její dobré jméno.

Lékař však v protiprávním jednání, které je navíc i v rozporu se smlouvou mezi ním a pojišťovnou, pokračoval. Ředitel brněnské pobočky VZP proto na základě doložených důkazů zahájí právní kroky vedoucí k ukončení smluvního vztahu s uvedeným gynekologem.

VZP je přesvědčena, že většina lékařů je poctivá. Nemůže ale vyloučit ojedinělé excesy. V takových případech VZP nebude tolerovat, aby její klienti byli nuceni platit za péči, která je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Pacienti by měli vědět, že na každou částku vybranou v hotovosti má lékař povinnost vystavit pacientovi pokladní doklad. Z toho musí být patrná nejen výše částky, ale především důvod, proč byla hotovost požadována. Pokud by takový doklad lékař nevydal automaticky, měl by o něj pacient požádat.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!