Nerovnost v přístupu ke zdravotní péči v EU

Evropská komise opět otevřela téma nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči

Dne 11. prosince 2013 zveřejnila Komise zprávu „Nerovnost v oblasti zdraví v EU“pdf, kterou vypracovalo konsorcium pod vedením Sira Michaela Marmota z londýnské University College. Ta shrnuje nové důkazy týkající se nerovnosti v oblasti zdraví v Unii a posuzuje účinnost koncepčních opatření.

Zpráva upozorňuje na některé důležité trendy. Nerovnost v oblasti zdraví, která existuje mezi sociálními skupinami ve všech členských státech EU, je alarmující. Například střední délka života mužů ve věku 25 let s vyšším vzděláním je v Estonsku o 17,8 let delší (neboli o 50 % vyšší) než střední délka života mužů, kteří dokončili pouze povinnou školní docházku. Ne vše však vypadá tak černě. Zpráva například potvrdila dlouhodobý trend snižování rozdílů ve střední délce života mezi členskými státy a také snižování rozdílů v dětské úmrtnosti.

Většina členských států EU stále nemá jednotnou strategii řešení nerovnosti v oblasti zdraví.

Dne 23. ledna 2014 se bude v Bruselu konat závěrečná konference společné akce pro boj proti nerovnosti v oblasti zdraví, na které budou představeny některé závěry zprávy Komise.

Během konference se zhodnotí 3letá práce členských států, regionů a další zainteresovaných subjektů s cílem omezit nerovnost v oblasti zdraví v Evropě a zváží se další kroky. Konference bude vysílána živě na internetu v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, řečtině a španělštině.

Rozsáhlejší konference na stejné téma se uskuteční 18. března 2014 rovněž v Bruselu. Tuto konferenci pořádá Evropská komise a zúčastní se jí zástupci jednotlivých členských států.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!