Nezaměstnanost v lednu 2014

K 31. lednu 2014 hledalo práci celkem 629 274 lidí. To je o 32 441 nezaměstnaných více než v předchozím měsíci a o 43 465 osob více než před rokem. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 614 870 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných meziměsíčně vzrostl o 0,4 p. b. na 8,6 % (prosinec 2013 – 8,2 %, leden 2013 – 8 %). Práci hledalo 8,2 % žen a 9 % mužů. To jsou aktuální výsledky, které zveřejnil Úřad práce ČR (ÚP ČR).

Leden patří tradičně mezi měsíce s nejvyšším nárůstem nezaměstnanosti. A letošní rok toto pravidlo potvrdil. Významnou skupinou nových uchazečů byli ti, kterým skončily termínované pracovní smlouvy a dohody. Do evidence přicházely ve větším počtu i OSVČ, které ukončily podnikání. U těch ale existuje velká pravděpodobnost, že na jaře svou činnost obnoví.

Navzdory mírné zimě ovlivnilo nezaměstnanost i přerušení některých sezónních prací, například ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví či v povrchových lomech. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti, které většinou vykonávají muži, tvořili právě oni větší část nově příchozích uchazečů.

Do evidence ÚP ČR se hlásili nejčastěji lidé se základním nebo středním odborným vzděláním. Dále pak mladí lidé do 25 let a uchazeči nad 55 roků.

 

 

 

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!