Nezaměstnanost v listopadu 2014

Úřad práce ČR zveřejnil dne 8. 12. 2014 aktuální výledky k listopadu 2014.

ÚP ČR evidoval celkem 517 508 uchazečů o zaměstnání. To je o 2 130 méně než v říjnu 2014 a o 47 805 méně než v listopadu 2013. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 500 005 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných zůstal na 7,1 % (říjen 2014 – 7,1 %, listopad 2013 – 7,7 %). Naopak se zvýšil počet volných pracovních míst – meziměsíčně o 1 180, meziročně pak o 21 896. Celkem jich zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR nabízeli 59 397.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti zaznamenalo 50 regionů. Největší hlásí okres Benešov (o 3,3 %), Mladá Boleslav a Nový Jičín (shodně o 2,5 %), Kladno a Beroun (shodně o 2,2 %) a Brno venkov (o 1,8 %). Naopak nárůst eviduje ÚP ČR ve 26 regionech - největší pak v okresech Jeseník (o 6,4 %), Klatovy (o 5,9 %), Znojmo (o 4,6 %), Jindřichův Hradec (o 4 %) a Písek (o 3,3 %).

Situaci na pracovním trhu ovlivňují, kromě oživení ekonomiky, také dobíhající sezónní práce, především ve stavebnictví, službách, gastronomii, hotelnictví, lesnictví, povrchových lomech a částečně ještě pořád i v zemědělství. Poměrně dobrou kondici vykazují průmyslové podniky a roste tak jejich zájem o nové pracovníky. V neposlední řadě se na vývoji nezaměstnanosti pozitivně projevuje monitoring volných pracovních míst, kdy zaměstnanci ÚP ČR aktivně komunikují se zaměstnavateli. Svůj podíl má i neustálá a široká podpora tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů APZ a stále se rozrůstající portfolio projektů financovaných jak z národních, tak i evropských peněz.

Zaměstnavatelé měli v listopadu 2014 největší zájem o pracovníky v gastronomii, administrativě, o prodavače, číšníky, servírky, zedníky, šičky, obchodní zástupce, pomocné pracovníky ve výrobě, ostrahy a bezpečnostních agentur, uklízeče, řidiče nákladních automobilů a autobusů, operátory call center, skladníky, lesní dělníky a v některých regionech také o instruktory lyžování. Velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory (např. obráběč kovů, zámečník, elektrikář, elektrotechniky, soustružník, slévač, svářeč a řezač plamenem, seřizovač, strojírenští technici, manipulační a montážní dělníci a obsluha obráběcích strojů). Uplatní se IT specialisté, pracovníci v marketingu, ve zdravotnictví (převážně zdravotní sestry) i v sociální oblasti.

Během listopadu 2014 se do evidence ÚP ČR nově přihlásilo 49 425 lidí. Ve srovnání s říjnem 2014 byl jejich počet nižší o 1 318, meziročně pak o 1 410 uchazečů. Z evidence naopak odešlo celkem 51 555 klientů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). To je o 8 648 méně než v říjnu 2014 a o 9 352 více než v listopadu 2013. Novou práci získalo 33 396 lidí - o 5 305 méně než v předchozím měsíci a o 16 798 více než v roce 2013. Celkem 8 818 z nich ji našlo díky přímé aktivitě Úřadu práce ČR.

V evidenci byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním, nedokončeným a středním odborným vzděláním a s výučním listem. Dále pak mladí lidé mezi 20 –24 lety, uchazeči ve věku 35 – 39 let a nezaměstnaní nad 50 roků. Značnou měrou se na složení uchazečů podíleli také dlouhodobě evidovaní klienti. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči. Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali pomocní a nekvalifikovaní dělníci, pracovníci ve službách, prodeji a administrativě, řemeslníci nebo opraváři.

V listopadu 2014 evidoval ÚP ČR celkem 59 397 volných pracovních míst - o 1 180 více než v říjnu 2014 a o 21 896 více než v roce 2013. Na jedno volné pracovní místo připadá v současné době 8,7 uchazeče.

Z toho nejvíce v okresech Karviná (34,7), Jeseník (31,7), Ústí nad Labem (31,1), Děčín (27,5) a Bruntál (27,3). Z celkového počtu nahlášených volných pozic ke konci listopadu 2014 bylo 5 503 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a 14 505 míst nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým.

Nejnižší nezaměstnanost hlásí okresy Praha-východ (3,3 %), Benešov (3,9 %), Rychnov nad Kněžnou (4,1 %), Pelhřimov a Prachatice (shodně 4,2 %), Mladá Boleslav a Rokycany (shodně 4,3 %). Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 34 regionů. Nejvyšší byl v okresech Most (12,6 %), Ústí nad Labem a Bruntál (shodně 12,4 %), Karviná (11,9 %), Chomutov (10,9 %) a Ostrava-město (10,8 %).

Pozitivně se na vývoji situace na trhu práce podepisují i nástroje APZ. Celkem v jejich rámci podpořil ÚP ČR ke konci listopadu 65 783 uchazečů o zaměstnání. V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM). V listopadu 2014 se podařilo Úřadu práce ČR umístit na VPP 16 350 lidí.

Uchazečům pomáhají v návratu na trh práce i rekvalifikační kurzy, které ÚP ČR finančně podporuje. K 30. 11. 2014 se jich účastnilo celkem 13 643 lidí. Klienti volili rekvalifikace zaměřené hlavně na základní a speciální počítačové dovednosti, účetnictví, zdravotní či sociální oblast, služby v prodeji, účetnictví, svářečské kurzy, kurzy pro vizážistky nebo chtěli získat řidičské průkazy (od sk. C) včetně těch profesních. Roste zájem lidí o zvolené rekvalifikace, na které ÚP ČR přispívá.

Na konci listopadu 2014 evidoval ÚP ČR 28 721 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho jen absolventů bylo 24 876. Celkový počet mladých lidí bez práce klesl meziměsíčně o 2 956 a meziročně pak o 11 258 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,5 % (říjen 2014 – 6,1 %, listopad 2013 – 7,1 %).

Pro tuto skupinu nezaměstnaných je mimo jiné určen program Odborná praxe pro mladé do 30 let, jehož cílem je zajistit mladým tolik potřebné pracovní zkušenosti. Novou práci získávají díky programu i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. K 30. 11. 2014 jich bylo celkem 5 854.

V listopadu 2014 bylo bez práce 266 321 žen (51,5 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 60 115 OZP (11,6 % z celkového počtu nezaměstnaných).

OZP patří mezi skupiny uchazečů ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, proto i v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu jejich pracovního uplatnění. V rámci chráněných pracovních míst (CHPM) finančně ke konci listopadu 2014 podpořil 1 894 OZP (z toho jich 61 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji se jednalo o místa v administrativě, pozice určené řemeslníkům, osobní, úklidové a masérské služby nebo ostrahu objektů. Celkem 120 uchazečům přispěl ÚP ČR na provoz CHPM.

Podporu v nezaměstnanosti v listopadu 2014 pobíralo 99 891 lidí, tj. 19,3 % všech uchazečů vedených v evidenci (říjen 2014 – 18,5 %, listopad 2013 – 19,1 %).

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za říjen 2014, ukazuje, že se Česká republika drží dlouhodobě pod průměrem EU (jde se o sezónně neočištěná data): ČR 5,4 %, EU28 9,9 %. Méně nezaměstnaných než v České republice evidovaly příslušné úřady na Maltě (5,3 %), v Německu a Rakousku (shodně 4,7 %). Nezaměstnanost převyšující průměr EU28 byla Irsku (10,4 %), ve Francii (10,6 %), v Bulharsku (10,8 %), na Slovensku (12,8 %), v Portugalsku (13,5 %), na Kypru a v Itálii (shodně 13,8 %), v Chorvatsku (15,7 %) a ve Španělsku (24 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii nejsou údaje za listopad 2014 zatím k dispozici.

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!