Neziskové organizace pomáhají sociálně znevýhodněným dětem

Neziskové organizace pomáhají sociálně znevýhodněným dětem získat kvalitní vzdělání. Společnost Nová škola v rámci jednoho z projektů například poskytuje školám asistenty, kteří spolupracují i s rodinami, a metodicky podporuje asistenty pedagoga. Člověk v tísni díky síti dobrovolníků doučuje děti a spolupracuje s jejich rodiči.

Nová škola v rámci projektu financovaného ze státního rozpočtu i evropských dotací od května 2013 nasadila školní asistentky do čtyř škol ve Středočeském kraji. Jejich působnost přesahuje školní prostředí. Pravidelně navštěvují rodiny, aby předaly a vysvětlily informace ze školy, v případě potřeby pomáhají s domácí přípravou dětí. Asistují při komunikaci rodičů s pedagogy a pomáhají tak předcházet nedorozuměním a konfliktům.

Podle koordinátorky projektu Evy Horejcové je pozitivní, pokud jde o romské asistenty, protože sociálně znevýhodněné děti jsou často příslušníky této menšiny. Jejich výhodou je, že si snáze získají důvěru rodičů.

V rámci projektu vznikl také údajně první portál, který se komplexně věnuje práci asistentů pedagoga. Na těchto stránkách mohou zájemci najít ucelené informace například o náplni práce, potřebné kvalifikaci, vzdělávacích kurzech a související legislativě.

V těchto dnech Nová škola vydává i metodickou příručku Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, která čerpá mimo jiné z praktických zkušeností získaných v tomto projektu.

Od roku 2006 se v rámci projektu sociální integrace věnuje vzdělávání takto znevýhodněných dětí také Člověk v tísni. Program Podpora vzdělávání v rodinách je podle informací na oficiálních stránkách organizace určen dětem, které nemají doma potřebné zázemí ani podporu rodiny.

Součástí programu je bezplatné doučování a snaha zapojit do mimoškolní přípravy rodiče dětí a ukázat jim, jak mohou s doučování pomoci. Dobrovolníci zejména z řad studentů středních a vysokých škol docházejí jednou týdně doučovat děti přímo domů. Program v každém ze zhruba šesti desítek měst zajišťují koordinátoři, kteří mají na starost vzdělávání a odbornou supervizi dobrovolníků a také fungují jako spojující článek mezi nimi, rodinami a školami.

Vedle snahy zlepšit podmínky na straně dětí se program zaměřuje na potíže na straně škol, mimo jiné nedostatek informací o potřebách těchto žáků.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!