Nositelná elektronika pomůže v léčbě

Elektronika integrovaná do oblečení dokáže sbírat a nepřetržitě přenášet informace o měřitelných aspektech Parkinsonovy choroby, jako jsou pomalý pohyb, třes a kvalita spánku, aniž by to pacienta jakkoli obtěžovalo. Díky tomu bude možné sestavit lepší klinický obraz rozvoje příznaků Parkinsonovy choroby a sledovat jejich vztah k molekulárním změnám. Platforma pro analýzu velkých dat, vyvinutá společností Intel, pomůže nejen přesněji měřit progresi symptomů choroby, ale také účinnost nových léků.

Podle ředitele Nadace Michaela J. Foxe Todda Sherera, PhD. téměř dvě století poté, co Dr. Parkinson v roce 1817 popsal chorobu, jež dostala jeho jméno, měříme její symptomy stejně subjektivně, jako to dělali lékaři v jeho době. Dále dodal, že věda o datech, výpočetní technika integrovaná do oblečení a data z jiných zdrojů mají potenciál transformovat naše schopnosti zachycovat a objektivně měřit, jakým způsobem pacient chorobu aktuálně prožívá, což má nedocenitelný přínos pro vývoj nových léků, diagnostiku a léčbu.

Nadace Michaela J. Foxe pro výzkum Parkinsonovy choroby (MJFF) a společnost Intel proto oznámily uzavření spolupráce na několikafázové studii zaměřené na zlepšení výzkumu a léčby Parkinsonovy choroby, během níž bude využita nová platforma pro analýzu dat. Tato iniciativa má lékařům a vědcům umožnit měřit progresi choroby a urychlit pokrok ve vývoji nových léků.

Na pokročilých genomických a proteomických postupech, jejichž cílem je vytvořit stále dokonalejší buněčný profil patologie Parkinsonovy choroby, vědci pracují již téměř dvě desetiletí. Elektronika integrovaná do oblečení, schopná sbírat a přenášet data 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, pro ně bude znamenat i vítaný přesun od pracné analýzy ručně psaných, sporadicky posbíraných deníků pacientů k analýze dat tisícovek nemocných za sekundu, a tím i detekovat vzorce a objevovat nová zjištění.

MJFF a Intel již během roku 2014 iniciovaly studii, jejímž cílem bylo vyhodnocení využitelnosti a přesnosti elektroniky integrované do oblečení pro sledování definovaných fyziologických rysů účastníků výzkumu. Jedinci zahrnutí do studie (16 pacientů trpících Parkinsonovou chorobou a devět dobrovolníků v kontrolní skupině) nosili přístroje během dvou návštěv na klinice a následně nepřetržitě po dobu čtyř dní doma. Datoví odborníci společnosti Intel nyní sledují korelaci dat posbíraných v této fázi studie s klinickým pozorováním a deníky pacientů. Na jejich základě vyhodnocují přesnost zařízení a vyvíjejí algoritmy k měření symptomů a progrese choroby. Ještě v průběhu letošního roku Intel a MJFF plánují spustit novou mobilní aplikaci, jež umožní sledovat souvislosti mezi příjmem medikace a pocity pacientů. V druhé fáze studie vědci chtějí prostřednictvím změn zjištěných z čidel integrovaných do oblečení pozorovat dopad medikace na motorické symptomy.

Ke zpracování více než 300 údajů získaných za vteřinu od každého pacienta vyvinula společnost Intel platformu pro analýzu velkých dat, jež integruje řadu softwarových komponent. Vědci se tak mohou soustředit na výzkum samotný a nemusejí se zabývat výpočetními technologiemi.

V blízké budoucnosti by platforma mohla ukládat i jiné typy dat, například data o pacientovi, genomu nebo klinických studiích. Kromě toho by mohla umožnit zapojení další vyspělé techniky a vytvoření přesnějších prediktivních modelů, jež by se daly využít k detekování změn v symptomech choroby. Tyto pokroky by mohly nakonec přinést naprosto revoluční poznatky o charakteru Parkinsonovy choroby.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!