Nová pravidla pro léčbu konopím

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) po kritice plánuje vydat novou vyhlášku a změnit pravidla u legálního užívání konopí.

Předmětem novely vyhlášky by měla být změna maximálního dovoleného množství předepsaného léčebného konopí pro jednoho pacienta měsíčně z 30 gramů na 180 gramů, rozšíření výčtu povolených odrůd rostliny či specializovaných způsobilostí lékařů, kteří přípravky s konopím mohou předepisovat.

Přípravky s konopím by tak v budoucnu mohli předepisovat také dermatologové, oftalmologové či geriatři. Kromě inhalace a ústního podání by se počítalo také se zevním použitím - tedy například ve formě masti či balzámu. Do vyhlášky by také nově mohla být zařazena epilepsie jako nemoc, na kterou by lékaři směli konopí předepisovat.

Diskutována je rovněž možnost zrušení spodní věkové hranice pacientů léčených léčebným konopím. Zatímco nyní vyhláška počítá teoreticky s pacientem nad 18 let, do budoucna by konopí mohli užívat i děti. Šlo by ale o výjimky a v úvahu by připadalo jen zevní užití léku.

Nová pravidla by mohla začít platit od ledna roku 2015. Samotný návrh vyhlášky ale nevzniká na půdě MZ ČR. Dokončuje ho pracovní skupina při Úřadu vlády. Jsou v ní zastoupeni lékaři i pracovníci ministerstev vnitra, spravedlnosti a zdravotnictví. Mimo jiné i současný rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima nebo psychiatr Tomáš Zábranský. Oba se podíleli už na přípravě novely zákona o léčivech, který konopí pro léčbu zlegalizoval.

V době, kdy se připravují měkčí pravidla pro používání konopí, však žádné v Česku není k dostání. První přivezla z Holandska soukromá firma ze Slušovic, nyní je v jedné z moravských lékáren. Vydání konopí ale není možné, protože nefunguje registr elektronických receptů.

Pacienti, kteří na léčebné konopí čekají, proto v úterý oznámili, že zakládají spolek KOPAC. Jeho prostřednictvím chtějí bojovat společně za své zájmy. Prioritou pro pacienty je, aby konopí mohli vydávat lékárníci. Rádi by také prosadili, aby léčbu v budoucnu alespoň zčásti hradily zdravotní pojišťovny. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) už dříve rozhodl, že tomu tak nebude. Řízení ale může obnovit. Členem správní rady spolku je Tomáš Zábranský. Mezi dárce podle webu spolku patří Open Society Fund, ale také holandský pěstitel konopí Bedrocan. Právě Holandsko je nyní jedinou zemí, odkud se konopí do Česka smí dovážet, výhledově by to mohlo být možné i z Izraele či Kanady.

Návrh změn:

  • změna maximálního dovoleného množství předepsaného léčebného konopí pro jednoho pacienta měsíčně z 30 gramů na 180 gramů
  • vypuštění explicitního stanovení inhalační a perorální cesty podání  léčivých přípravků s obsahem konopí
  • stanovení zevního použití přípravků z léčebného konopí u dermatologů
  • rozšíření výčtu různých typů povolených odrůd konopí, aby byla lepší monžnost přizpůsobit léčbu individuálnímu stavu pacienta
  • rozšíření výčtu specializovaných způsobilostí lékařů, kteří mohou předepisovat přípravky s obsahem konopí, na geriatrii, oftalmologii a dermatologii, včetně jejich odpovídajících indikací
  • zařazení epilepsie jako možné indikace.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!