Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

  • Vláda ČR projednaladne 22. 5. 2013 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - čj. OVA 366/13. Návrh předkládá Ministerstvo zdravotnicví ČR.

Návrh implementuje evropskou směrnici o právech pacientů při přeshraniční zdravotní péči.

Důvod předložení: cílem navrhované právní úpravy je implementovat do českého právního řádu směrnici 2011/24/EU, a to minimálně její implementačně obligatorní části týkající se náhrad za čerpané zdravotní služby v jiných členských státech EU, vnitrostátního kontaktního místa poskytujícího informace v oblasti čerpání zdravotních služeb v členských státech EU a správních postupů upravujících pravidla pro čerpání zdravotních služeb v jiných členských státech EU.

  • Poslanecké sněmovně vláda předložila návrh zákona dne 29. 5. 2013, poslancům byl návrh rozeslán jako tisk 1057/0.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 5. 2013 (usnesení č. 380) a navrhl přikázat k projednání výborům. Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 57. schůze.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!