NRZP ČR nesouhlasí s převodem kompetencí na kraje

Nová Vláda ČR chce převést kompetence ve financování sociálních služeb z MPSV ČR na jednotlivé kraje. Toto stanovisko má být uvedeno přímo v Prohlášení vlády.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) je dlouhodobě proti tomuto převodu. Důvodů, které ji vedou k odmítnutí tohoto kroku je mnoho. Obává se podobného procesu, jako byl v Rakousku, kdy jednotlivé spolkové země si samy financovaly sociální služby v každé spolkové zemi, kde byla rozdílná úroveň sociálních služeb. Každá spolková země měla jiné priority v této oblasti. Velmi často docházelo k tomu, že lidé se zdravotním postižením se stěhovali z jedné spolkové země do druhé za lepšími sociálními službami.

NRZP ČR se obáváme, že tento model může nastat i v ČR. Základním argumentem však pro odmítnutí převodu kompetencí ve financování sociálních služeb na krajskou úroveň je skutečnost, že je potřeba nejprve provést zásadní systémové změny ve financování sociálních služeb, které stabilizují systém a zároveň dají jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb jistotu tak, aby mohli služby dále rozvíjet. Současný systém jednoročních grantů se ukazuje jako zcela nefunkční a brání rozvoji v této oblasti. Především ČSSD argumentuje tím, že jejich představa změny systému je například v tom, že místo jednoročních grantů budou poskytovány víceleté granty (například na 3 roky). To však není systémová změna, ale pouze oddálení problému při financování sociálních služeb.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!