Odborná komise k důchodové reformě

Odborná komise pro důchodovou reformu se sešla 13. května 2014 na ustavující schůzi a bude podle ministryně práce a sociálních věcí usilovat o takové věcné návrhy řešení, které budou respektovat cíle a účel důchodového systému a současně budou vyvažovat zájmy všech dotčených skupin obyvatel.

Komise s pomocí odborníků navrhne, posoudí a následně doporučí změny důchodového systému, které povedou k ukončení činnosti II. pilíře od r. 2016, zajistí přiměřené a důstojné důchody, posílení principu zásluhovosti, narovnání transferu mezi rodinou a společností a principy nastavení věku odchodu do důchodu.

Předseda odborné komise Martin Potůček uvedl, že komise dále zhodnotí stav českého důchodového systému a připraví široce sdílený návrh jeho budoucí podoby, který nebude ohrožován v samotných základech proměnami priorit politické reprezentace po každých volbách.

Jedním z klíčových principů, které bude odborná komise ctít, je transparentnost. Veškeré záznamy o průběhu diskuzí a přijaté podklady budou průběžně zveřejňovány.

Komise vznikla za účelem nalezení co největší shody o budoucím směřování důchodového systému. Proto se jejími členy stávají odborníci z oblasti ekonomie, sociologie a demografie, zástupci koaličních a opozičních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, sociálních partnerů, České národní banky, Českého statistického úřadu a také relevantních občanských a profesních sdružení a asociací.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!