Odborná komise pro důchodovou reformu

Odborná komise pro důchodovou reformu se sešla dne 21. 5. 2015 na dvanáctém jednání. Projednala návrhy na diferenciací sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi a na možné snížení hranice pro nárok na státní příspěvek ve III. pilíři.

Otakar Hampl předložil za třetí pracovní tým Návr diferenciace sazeb pojistných odvodů pro rodiny s dětmi. Tento návrh má za cíl významně posílit princip zásluhovosti zohledněním zásluh pracujících rodičů na výchově budoucích plátců daní a pojistného. Komise schválila tento princip, tedy ocenění rodičů, kteří vychovávají děti, v I. pilíři důchodového systému.

V návaznosti na již přijaté opatření, které umožňuje vstup do III. pilíře dětem, byl předsedou komise Martinem Potůčkem předložen Návrh na úpravu výše státních příspěvků v doplňkovém penzijním spoření. V rámci těchto smluv by bylo možné získat státní příspěvek pro děti už při úspoře 100 Kč měsíčně a výše. Návrh bude podle dnes vznesených připomínek dopracován.

Rodičům dvou a více dětí by mohly podle podkladů důchodové komise klesnout odvody na důchod z nynějších 6,5 procenta o 1,5 až 6,5 procentního bodu. Matky a otcové dvou potomků by tak mohli platit pět procent, tří potomků 2,5 procenta a čtyř a více potomků by nemuseli do systému posílat nic. Mužům a ženám s jedním synem či dcerou by se sazba nezměnila, bezdětným by naopak stoupla o bod na 7,5 procenta.

Zaměstnavatelům by se podle materiálu pojistné neměnilo. Dále by činilo 21,5 procenta. Bezdětní by tak odváděli celkem 29 procent. Rodiče jednoho potomka by platili jako nyní 28 procent. Pracovník se dvěma dětmi by mohl státu posílat 26,5 procenta, se třemi dětmi 24 procent, se čtyřmi a více 21,5 procenta.

Odvody by si mohli snížit oba rodiče, pokud spolu žijí v jedné domácnosti. Nižší pojistné by měli i rozvedení otcové a matky, kteří by měli potomky ve střídavé péči. Sníženou sazbu by bylo možné využívat až do 26 let synů a dcer, pokud by do té doby studovali.

Podle autorů má úprava sazeb ulehčit rodinám s dětmi. V podkladu uvedli, že v nynějším důchodovém systému jsou "kontraproduktivní protipopulační prvky". Opatření má přispět prý i k tomu, aby bylo financování penzijní soustavy srozumitelnější a bylo jasné, že generace dětí platí na důchod rodičům.

Podle propočtů, které vycházejí z mediánu příjmu, by tak bezdětné ženy a muži zaplatili do systému za život proti dnešku o 216.547 korun víc. Rodiče dvou dětí, které by živili do 19 let do konce střední školy, by na tom "vydělali" 20.301 korun. Kdyby dva potomci vystudovali vysokou, pro domácnost by to znamenalo 101.506 korun. U tří dětí s vysokoškolským vzděláním by to pak bylo 366.777 korun.

Státní rozpočet by ročně získal podle propočtů zhruba 178 milionů korun. Podle ministerstva práce by ale naopak ztráta mohla dosáhnout až čtyř miliard.

Podle autorů návrhu by administrativy kvůli opatření nemělo nijak zásadně přibýt. Zaměstnavatelé by postupovali podobně jako nyní u slevy na dani na děti.

Sazba pojistného na důchodové pojištění zaměstnanců a zaměstnavatelů při různém počtu dětí v procentech:

Počet dětí Žádné Jedno Dvě Tři Čtyři a více
Zaměstnanec 7,50 6,50 5,00 2,50 0,00
Zaměstnavatel 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50
Celkem 29 28 26,5 24 21,5

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!