Odchod klientů ze třetího pilíře

U penzijních společností spořilo na konci 3. čtvrtletí 2014 ve třetím pilíři 4,831 milionu účastníků, což bylo asi o 130.000 méně než na konci roku 2013. Odchod klientů ze třetího pilíře pokračuje.

Počet klientů v transformovaných fondech klesl o 232.000 na 4,64 milionu, ve fondech účastnických naopak stoupl o 102.000 na 193.000. Dne 13. 11. 2014 o tom informoval prezident Asociace penzijních společností Vladimír Bezděk.

Penzijní společnosti koncem září 2014 spravovaly ve fondech účastníkům 310 miliard Kč, o necelých deset procent více než začátkem roku 2014. Z toho v transformovaných fondech je 304,8 miliardy Kč, v účastnických fondech 3,472 miliardy Kč a v důchodových fondech 1,4 miliardy Kč. V důchodových fondech druhého pilíře, jejichž zrušení schválila Vláda ČR, je 83.000 účastníků.

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo na konci září 2014 ke svému penzijnímu připojištění nebo doplňkovému penzijnímu spoření celkem 973.000 účastníků, tedy pětina z celkového počtu. Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 664 Kč měsíčně a na doplňkové penzijní spoření 766 Kč měsíčně.

Do systému dobrovolného penzijního připojištění je nyní zapojeno přes 70 procent práceschopné populace. Občané se mohou prostřednictvím penzijních fondů připojistit za finančního přispění státu od roku 1994.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie a v neexistenci výsluhové penze. Nové fondy už také neručí za to, aby případný prodělek nesnížil úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!