Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v EU

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání v členských státech EU a Švýcarské konfederaci je určeno lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, kteří získali vzdělání na území ČR, (i těm jejichž vzdělávání se započalo před 1.5.2004, tedy před dnem vstupu České republiky do Evropské unie) a kteří mají zájem vykonávat zdravotnické povolání v jiném členském státě EU nebo Švýcarské konfederaci.

Od 1. 10. 2010 je možné podávat žádosti také přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků (dále jen „EZP“). Vzory jednotlivých žádostí naleznete na konci této stránky, příp. z odkazu na aplikaci EZP (EZP - přehled všech žádostí).

Kroky pro podání žádosti přes aplikaci EZP:
1. vyplnit žádost v aplikace a uložit ji
2. stáhnout žádost pro tisk
3. vytisknout žádost z formátu PDF a podepsat
4. nalepit kolek (je-li požadován) na vytištěnou žádost
5. zaslat kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, na adresu uvedenou na žádosti.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) vydá po posouzení žádosti a přiložených dokladů:

  • Potvrzení o rovnocennosti získaného vzdělání v souladu se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/EC – o uznávání odborných kvalifikací
  • Nebo potvrzení o rovnocennosti získaného vzdělání se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/EC – o uznávání odborných kvalifikací a současně potvrzení o odborné praxi vykonané na území ČR
  • Nebo osvědčení o odborném vzdělání získaném v ČR, které není možné považovat za kompatibilní se SMĚRNICÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/36/EC – o uznávání odborných kvalifikací.

Více informací na http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/osvedceni-k-vykonu-zdravotnickeho-...

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!