Personální posílení Úřadu práce ČR

V průběhu posledních čtyř měsíců roku 2013 přijal ÚP ČR celkem 319 nových zaměstnanců v rámci první fáze personálního posílení. Jedná se o lidi, kteří působí výhradně v terénu a komunikují nejen s uchazeči, ale také s místními firmami a samosprávou. V popisu jejich práce je individuální a aktivní přístup ke všem složkám trhu práce. 

Posílení vedlo k lepšímu zmapování situace na trhu práce v regionech, přesnějšímu zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), ale i ke stovky volných pracovních míst v databázi Úřadu práce ČR (ÚP ČR).

Komunikace mezi zaměstnavateli, obcemi a ÚP ČR probíhá jednak v rámci monitoringu, který provádí noví zaměstnanci, a jednak v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Podstatou je firmy informovat o nástrojích APZ, ale také získat co nejvíce informací o stavu a očekáváném vývoji zaměstnanosti v regionu. Tedy o plánovaném propouštění či přijímání zaměstnanců. Hlavním plusem této činnosti je fakt, že se veškeré informace dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům. Dozví se, co konkrétně v jejich případě mohou v rámci nástrojů APZ a projektů financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) využít. Tedy informace, které obvykle nemají čas sledovat. Na základě osobního jednání tak může ÚP ČR ušít nabídku firmě skutečně na míru. A nejde jen o finanční pomoc. Úřad práce ČR je schopen nabídnout zaměstnavatelům například součinnost při organizaci a realizaci výběrového řízení.

Navýšení počtu zaměstnanců Úřadu práce ČR schválila dne 31. 7. 2013 vláda. Celkem by měl ÚP ČR přijmout 700 lidí. Jejich nábor je rozdělen do dvou fází. Během té první – od začátku září do konce prosince 2013 nastoupilo 319 zaměstnanců. Další pak začali přicházet od ledna 2014. Ve druhé etapě se bude se jednat o projektové pracovníky, kteří řešili či řeší pro ÚP ČR jednotlivé projekty, financované především z ESF. Protože se jedná o odborníky, kteří znají danou problematiku z praxe, je v zájmu úřadu, aby se postupně stali jeho kmenovými zaměstnanci.

Centralizovaný Úřad práce vznikl v roce 2011. Do té doby existovalo 77 samostatných Okresních úřadů práce. V nich působilo celkem 8 136 lidí. Po zásadní organizační změně ÚP ČR práce přibylo, počet jeho zaměstnanců naopak klesl, a to o 1 953 lidí. Po personálním navýšení by měl mít celkem 9tis. kmenových zaměstnanců. Náklady na posílení Úřadu práce ČR šly loni z kapitoly MPSV, nedošlo tedy k žádnému navýšení výdajů ze státního rozpočtu. V letech 2014, 2015 a 2016 dosáhnou tzv. nadpožadavky cca 320 milionů Kč.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!