Platforma pro elektronické zdravotnictví

České zdravotnictví podle nově vzniklé Platformy pro elektronické zdravotnictví pokulhává v elektronizaci za vyspělým světem.

Lékaři nechtějí psát elektronické recepty a elektronické neschopenky, dokud jim to zákon neuloží jako povinnost. Platforma chce přispět ke změně přístupu lékařů i veřejnosti a k vytvoření Národního plánu rozvoje elektronického zdravotnictví v ČR.

Vznik iniciovala Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, mezi členy jsou Národní telemedicínské centrum ve Fakultní nemocnici Olomouc, České národní fórum pro eHealth, ICT unie, česká kancelář WHO a Česká asociace sester, Medtel. Členy by se měly stát vbrzku i pacientské organizace. Podle platformy umožní elektronické zdravotnictví zmapovat finanční toky v resortu, jak to požadují politici, a je přínosem i pro lékaře a pacienty, co se týče kvality péče. Podle členů platformy je ministerstvo zdravotnictví v zavádění projektů pasivní, situace je „patová“. Chtějí proto podnítit diskusi o cílech a možných přínosech elektronického zdravotnictví. Na řešení podle nich jedno volební období nestačí, měla by proto být ustavena nezávislá instituce zaštítěná státem, tedy kancelář s kompetencemi a rozpočtem, která by projekty naplňovala dlouhodobě bez ohledu na změny ministrů a vlád.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
4

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!