Platnost průkazů zdravotních pojišťoven

Lidé s propadlým zdravotním průkazem mohou mít problémy s ošetřením u lékaře. Lékaři v České republice by neměli akutní péči odmítnout, v zahraničí ale hrozí, že si za ošetření zaplatí. Klienti, jimž platnost průkazu končí (datum je na kartičce vyznačeno) a nedostali nový, by se měli co nejrychleji dostavit na pobočku zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěni.

Nový průkaz se nepodařilo České průmyslové zdravotní pojišťovně (ČPZP) s 1,2 miliony klientů doručit 16.000 z nich. Průkaz k 30. září 2014 vypršel 540.000 klientů.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV) uvedla, že v případě plánované péče by se člověku s neplatným průkazem mohlo stát, že zdravotnické zařízení v tuzemsku mu nedá termín, dokud si nevyřídí nový průkaz. Akutní péči musí poskytnout i bez průkazu. ZPMV je napojena na základní registr obyvatel a registr územní identifikace adres a nemovitostí. Změny jména sňatkem, adresy při stěhování či názvu ulice dostává automaticky. Pojištěnec musí hlásit jen změnu kategorie plátce a narození dítěte.

Problém s nevyměněnými průkazy ale největší zaměstnanecká pojišťovna s více než 1,2 miliony klientů nyní nemá. Hromadnou výměnu, která trvala čtyři roky, ukončila ZPMV v roce 2012, obměněno bylo 600.000 průkazů.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) s 5,96 miliony klientů mění nyní průkazy 3,985 milionu z nich. Výměnu zahájila v červnu 2014, skončí ji v únoru 2015. Jak dlouho ještě je nynější průkaz platný, si každý může přečíst v pravém dolním rohu přední strany dokumentu.

Klienti dostanou nové průkazy poštou do schránek. Nemusí pro ně chodit ani na poštu, ani na pobočku. V průvodním dopise najdou všechny potřebné informace vysvětlující, jak a kde průkaz používat. Je v nich uvedena i možnost vrátit starý průkaz na kterékoli pobočce. To však není povinné, znehodnotit jej mohou sami třeba přestřižením nůžkami.

VZP také předem nebude klienty obcházet a kontrolovat například to, kdy jim průkaz končí – pokud se takoví lidé někde objevují, jde nejspíš o podvodníky. VZP se s podobnými případy již opakovaně setkala ze strany náborářů konkurenčních pojišťoven, kteří prováděli nekalou přeregistraci.

V ČR má lékař možnost ověřit si v centrálním registru pojištěnců či u dané pojišťovny, zda pacient s neplatným průkazem je nadále jejím pojištěncem. Pokud ano, péči této pojišťovně vyúčtuje a ta ji uhradí.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!