Platy v malých nemocnicích

Přes polovinu menších nemocnic akutní péče nedostalo podle analýzy Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN), zveřejněné dne 14. 4. 2015, od zdravotních pojišťoven v lednu 2015 dostatek peněz na to, aby zvýšily platy o pět procent. Nemocnice následné péče jsou na tom ještě hůř, neboť 67,8 procenta z nich na zvýšení platů nemá. Růst tarifů o pět procent přitom garantoval všem nemocnicím v Úhradové vyhlášce ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Ředitelům státních nemocnic to nařídil a lékařské odbory potvrdily, že platy tam stouply.

AČMN ověřila skutečné navýšení úhrad Úhradovou vyhláškou pro rok 2015 zatím za měsíc leden 2015. Čísla úhrad skutečně zaplacených zdravotními pojišťovnami za péči poskytnutou v měsíci lednu 2015 ukazují, že v akutní péči nedosáhlo minimálně tříprocentní navýšení úhrad nezbytného pro pětiprocentní zvýšení platů a mezd 59,6 procenta nemocnic. V následné péči je pro pětiprocentní růst platů potřeba navýšení úhrad o pět procent, toho se nedočkaly téměř tři čtvrtiny nemocnic a zařízení následné a dlouhodobé péče, uvádí AČMN.

Místopředsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Břeňková sdělila, že pětiprocentní navýšení základní mzdy provedly například nemocnice kraje Ústeckého a Pardubického, kde lékaři dostali přidáno tři procenta plus jinou kompenzaci. Odbory nadále informace z krajů sbírají.

Předseda lékařských odborů Martin Engel řekl, že podle jeho informací zvýšily tabulkové platy všechny státní nemocnice. S propočty příjmů a výdajů nabídla podle něho pomoc všem nemocnicím pracovní skupina na MZ ČR, zájem o tyto propočty projevila jen sušická nemocnice, což navíc ani není běžná nemocnice, ale LDN. Koncem dubna 2015 se pracovní skupina sejde, aby situaci znovu vyhodnotila.

V anketě získala AČMN odpovědi zatím 47 nemocnic akutní péče. Z nich nárůst úhrad od pojišťoven o tři procenta a víc potvrdilo 19 nemocnic, o dvě až tři procenta 18 nemocnic, o jedno až dvě procenta šest nemocnic. Méně než v lednu 2014 dostaly čtyři nemocnice.

V následné péči odpovídalo v anketě 59 zařízení. Z nich nárůst úhrad od pojišťoven o pět a více procent potvrdilo 19, nárůst mezi třemi a pěti procenty pět zařízení, nárůst do tří procent sedm zařízení. Méně než v lednu 2014 dostalo 28 těchto zařízení. Následná péče je spojena s potřebou většího počtu personálu než péče akutní, proto pro odpovídající nárůst platů potřebuje od pojišťoven více peněz.

Z ankety AČMN rovněž vyplynulo, že se zatím nepotvrdil předpoklad, že se zrušením stokorunového hospitalizačního poplatku stoupnou počty pacientů následné péče. Počet vykázaných a pojišťovnami zaplacených ošetřovacích dnů v lednu 2015 proti měsíčnímu průměru roku 2014 klesl na 99,6 procenta.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!