Podpora pěstounství

Žadatelů o svěření dítěte do pěstounské péče bylo v roce 2013 dvakrát víc než žadatelů o adopci. Přitom do roku 2010 jich bylo vždy méně.

Poprvé převýšil počet žádostí o pěstounství počet žadatelů o osvojení v roce 2011, kdy se pěstouny chtělo stát 703 lidí oproti 673 žadatelům o adopce. V roce 2013, po uvedení zákona o sociálně-právní ochraně dětí v platnost, už Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) evidovalo 1756 žádostí o pěstounství a 626 o adopci.

Od ledna 2014 do června 2014 vzrostl počet pěstounských rodin z 10 139 na 10 788 rodin. V těchto rodinách je zhruba 14 tisíc dětí.

Účelem zákona je upřednostnit náhradní rodinnou péči před ústavní, kterou odborníci pokládají za nejméně vhodnou. Důvodem růstu zájmu o pěstounství je i to, že adopce je často nedosažitelná, a tak se pro zájemce o výchovu opuštěných dětí nabízí jako jednodušší varianta pěstounská péče.

Biologický rodič se totiž nemusí vzdát nároku na dítě, a tak je jeho předání pěstounům mnohem snazší.

Pěstouni mají od roku 2013 nárok na mzdu a další podporu od státu. Absolvovat však musí náročný proces, který má vytřídit lidi nevhodné pro pěstounství.

Děti z ústavů mohou být svěřeny do pěstounské péče, dítěti zůstává původní jméno, a pěstoun musí počítat s tím, že biologický rodič se může chtít s dítětem potkávat, anebo na něj kdykoliv vznést nárok, takže o něj může přijít. Musí být také připraven na kontrolu sociálního úřadu, což v případě adopcí nehrozí.

Zákon proto stanovuje pěstounům nárok třeba na podporu od odborníka pro setkání s původními rodiči, nárok na hlídání, dovolenou, ale hlavně nahradil pěstounský příspěvek platem „za 24hodinovou službu“.

Za péči o jedno dítě má pěstoun 8000 Kč hrubého, za péči o dvě děti 12 tisíc Kč, o tři děti 20 tisíc Kč a za každé další čtyři tisíce Kč navíc. Pokud dítě pochází z ústavu, náleží mu příplatek podle věku dítěte, který začíná na 4500 Kč. Vedle toho může pěstoun chodit do zaměstnání.

Tvůrci zákona při přípravě platové politiky museli postupovat obezřetně. Plat má působit jako opora v pěstounské profesi, ale nesmí být příliš motivační, aby nelákal různé vypočítavce.

Existuje ještě druhý typ pěstouna, tzv. na přechodnou dobu. Tito profesionální pěstouni pobírají plat neustále, i když zrovna o žádné dítě nepečují. Musí však být neustále připraveni, že nějaké dítě mohou dostat třeba jen na pár měsíců, než se vyjasní jeho budoucnost. Jejich plat činí 20 tisíc Kč hrubého měsíčně. Specializovaná krátkodobá pěstounská péče je vykonávána v celkem 225 pěstounských rodinách.

Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí však usiluje především o to, aby děti z problematických rodin nebyly svým rodičům vůbec odebírány. Například rodičům, kteří přijdou o práci a nemají dost peněz pro rodinu, by měli aktivně pomáhat terénní sociální pracovníci.

Pěstounská péče je až dalším krokem, když všechny snahy o pomoc rodině v nouzi selžou. A ústavní péče má být úplně nejzazším řešením. Tak rozsáhlá ústavní péče jako v ČR je ve světě minulostí a i postkomunistické země už od ní upustily.

Zdá se, že díky změně zákona a popularizaci pěstounství už se začíná pozitivní trend usazovat i zde. Ještě před třemi lety bylo v pěstounské péči 10 506 dětí, v roce 2012 už jich bylo 11 087 a v roce 2013 pak13 314.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!