Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobírá zhruba pětina lidí, kteří jsou v evidenci úřadů práce. Zbývající čtyři pětiny na ni nemají nárok.

Do konce října 2014 na podporách Česko celkem vydalo 7,96 miliardy Kč. V roce 2013 to bylo 8,22 miliardy Kč. Důvodem poklesu je zlepšení situace na trhu práce a úbytek nezaměstnaných o tisíce.

V říjnu 2014 mělo na podporu v nezaměstnanosti nárok 96.100 z 519.600 nezaměstnaných, tedy 18,5 procenta. V měsíci se vyplatilo 629,8 milionu Kč. Výdaje za deset měsíců tak činily zhruba 74 procenta rozpočtu, který činil 10,7 miliardy Kč.

V říjnu 2013 podporu dostávalo 103.800 osob. Bylo to 18,7 procenta nezaměstnaných. Od ledna do října 2013 se vyplatilo 8,14 miliardy Kč, v desátém měsíci to bylo 687,8 milionu Kč.

V prosinci 2014 pobíralo podporu 115.700 lidí, to je zhruba o 4300 méně než v roce 2013. Zatímco počet klesl, podíl se zvedl. V prosinci 2013 mělo podporu 20,1 procenta nezaměstnaných, v roce 2014 to bylo 21,4 procenta.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti mají lidé, kteří si v posledních dvou letech aspoň 12 měsíců platili sociální pojištění. Dostat ji mohou i ti, kteří přišli o práci po rodičovské. V prvních dvou měsících činí dávka 65 procent základu z výdělku, v dalších dvou měsících 50 procent a po zbytek 45 procent. Lidem do padesáti let vyplácejí úřady peníze pět měsíců, od 50 do 55 let pak osm měsíců a starším 11 měsíců.

Ti, co sami dali výpověď či odešli po dohodě, získají po celou dobu jen 45 procent základu výdělku. Podporu nedostane ten, kdo v posledních šesti měsících bez vážných důvodů odešel ze zaměstnání, které mu úřad práce zprostředkoval. Když mají propuštění odstupné, podpora se jim odkládá na dobu po jeho vyčerpání. S tříměsíčním odstupným je tak možné začít podporu pobírat o čtvrt roku později.

Postupné snižování vyplácené podpory v nezaměstnanosti mělo motivovat lidi k tomu, aby se snažili rychleji si najít novou práci. Mnohým se to ale nedařilo, situaci zhoršila krize. Někteří pak dostávají sociální dávky.

Počet nezaměstnaných i jejich podíl se v jednotlivých měsících mění. Vyšší obvykle bývá na jaře. Lidé totiž o práci často přicházejí na konci roku. V létě bývá nezaměstnanost nižší, a to i kvůli sezónním pracím.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!