Pojistné za státní pojištěnce

Podle České lékařské komory (ČLK) by měl stát do zdravotního pojištění odvádět více peněz za děti, důchodce a za nezaměstnané. Nyní dává za každého státního pojištěnce měsíčně 845 korun, státních pojištěnců je šest milionů.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) chce platbu v roce 2016 zvýšit na 904 korun a v dalších letech ji pravidelně valorizovat. Podle návrhu ČLK by stát měl změnit způsob výpočtu této platby, čímž by stoupla měsíčně až na 1808 Kč.

V prohlášení pro média prezident ČLK Milan Kubek připomněl, že koaliční vláda se zavázala pravidelně valorizovat platby za státní pojištěnce. ČLK vyzývá vládu, aby svůj slib a závazek splnila, a tak zabránila poklesu dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče pro občany ČR.

Navýšení, jež nyní navrhuje Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR), by mělo resortu zdravotnictví ročně přinést navíc 4,3 miliardy korun. Zdravotní pojišťovny budou v roce 2015 hospodařit s 250 miliardami korun. MZ ČR chce z peněz, které zaplatí stát navíc za své pojištěnce, zvýšit platy lékařů a sester.

Ministerstvem navrhované zvýšení vyměřovacího základu z 6259 na 6695 Kč, a tomu odpovídající zvýšení měsíční platby pojistného z 845 na 904 Kč, považuje ČLK za zcela nedostatečné. Resort podle Kubka přišel o miliardy korun kvůli několikaleté stagnaci platby státu, růstu DPH a devalvaci koruny. Ohrožena je prý kvalita a dostupnost péče.

ČLK navrhuje stanovit do zákona povinnost státu odvádět pojistné za státní pojištěnce ve výši 13,5 procenta z poloviny všeobecného vyměřovacího základu, který pro rok 2015 činí 25.903 korun. Pro rok 2016 při predikci nárůstu všeobecného vyměřovacího základu o 2,16 procenta by šlo o polovinu z částky 26.781 korun a pojistné by činilo 1808 Kč.

ČLK podle něj nechce skokovým nárůstem způsobit zásadní zátěž pro státní rozpočet, proto navrhuje zákonem stanovit účinnost změny k 1. lednu 2018. V přechodném období let 2016 a 2017 by nadále výši platby stanovila vláda svým nařízením. Pro rok 2016 tak navrhuje ČLK, aby vyměřovací základ odpovídal minimální mzdě, tedy částce 9200 korun a platba za státní pojištěnce by činila 1242 měsíčně.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!