Pokuta pro Krajskou zdravotní, a.s.

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil půlmilionovou pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pro ústeckou Krajskou zdravotní, a.s., která spravuje pět nemocnic. Chybovala při nákupu přístrojového vybavení pro nemocnice v Chomutově a Mostě.

Krajská zdravotní požadovala od firem dodávku tří přístrojů, digitálního mamografu, CT přístroje a plicního ventilátoru, včetně souvisejících instalačních a servisních služeb.

Zakázku přidělila společnosti Hospimed, ÚOHS se dotázal ostatních dodavatelů, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci, proč nabídku nepodali. Šest z nich odpovědělo, že neměli ve svém portfoliu všechny tři přístroje, a soutěže o zakázku se proto zúčastnit nemohli.

ÚOHS uvedl, že v případě, kdy je předmět zakázky vymezen příliš široce a zadavatel požaduje plnění, která spolu vzájemně nesouvisí, a současně je zapovězeno plnění částí zakázky, dopouští se zadavatel vůči dodavatelům diskriminačního postupu.

Podle ÚOHS šlo o dodávku natolik rozdílných lékařských přístrojů, že neexistovaly žádné objektivní důvody, na jejichž základě bylo nutné nakupovat všechny tři lékařské přístroje dohromady. Platnost pokuty už v roce 2014 potvrdil Krajský soud v Brně.

Krajská zdravotní v posledních letech dostala několik pokut za veřejné zakázky, například za chybné zadávání veřejné zakázky na výběr distributora léků.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!