Pokuta pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrdil pokutu 1,8 milionu Kč pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu (VoZP). Při uzavírání smluv o obchodním zastoupení pro nábor pojištěnců nepostupovala podle zákona o veřejných zakázkách.

Pojišťovna se pokutě může ještě bránit podáním žaloby ke Krajskému soudu v Brně.

Pojišťovna uzavřela v letech 2011 a 2012 pět smluv o nevýhradním obchodním zastoupení s několika fyzickými a jednou právnickou osobou, aniž je zadala v jednom z druhů zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

ÚOHS se při posuzování případu zabýval zejména otázkou, zda se na VoZP zákon o veřejných zakázkách vztahuje. Dospěl k závěru, že ano. Mimo jiné proto, že ze zákona o veřejném zdravotním pojištění a zákona o zdravotních pojišťovnách vyplývá, že stát má faktický vliv na výkon činnosti pojišťovny.

Pojišťovna měla na základě počtu nově získaných pojištěnců podle ÚOHS předpokládat, že hodnota zakázky překročí 2 miliony Kč a měla ji zadat podle zákona o veřejných zakázkách. Reálně vyplacené provize dosáhly v roce 2011 i v roce 2012 vždy téměř 70 milionů Kč. Pojišťovna svým postupem mohla značně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!