Poradci předsedy vlády

Šéfporadce Vladimír Špidla 13. 3. 2014 představil tým poradců a poradkyň premiéra Bohuslava Sobotky. Poradní sbor bude v rámci nového odboru úřadu vlády kromě průběžné agendy zpracovávat také dlouhodobé strategické projekty. Poradní sbor je podpůrným aparátem předsedy vlády, jehož úkolem je poskytnout předsedovi vlády potřebnou odbornou kapacitu pro informované politické rozhodování. Sbor má řádnou strukturu (byl ustaven jako Odbor poradců a poradkyň předsedy vlády) v rámci úřadu vlády. Celkem 36 zkušených expertek a expertů bude například hodnotit věcný obsah legislativních materiálů, připravovat podklady pro jednání vlády, vyhodnocovat prosazování programových priorit vlády, připravovat jednotlivá setkání tripartity a ve spolupráci s ministerstvy zpracovávat strategické agendy.

Poradci a poradkyně pro oblast sociálních věcí, vědy a výzkumu, školství, zdravotnictví a rovných příležitostí:

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. - vysokoškolský pedagog, profesor pedagogické psychologie, expert na vzdělávání. Prorektor Univerzity Karlovy v Praze, člen Řídícího výboru programu OECD Institutional Management in Higher Education.

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc. - vysokoškolský pedagog, profesor v oboru veřejná a sociální politika. Vede Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK. Působil také jako místopředseda Rady vlády pro výzkum a vývoj a poradce ministrů práce a sociálních věcí a předsedy vlády ČR.

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. - vedoucí katedry Konstrukce pozemních staveb ČVUT, bývalý rektor ČVUT a děkan Fakulty stavební. Působil také jako místopředseda České konference rektorů a jako poradce ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.

Prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc. - fyzik, vysokoškolský pedagog, profesor Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, expert na vysoké školství. Působil také jako poslanec Parlamentu ČR a místopředseda sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, mládež, tělovýchovu a kulturu a jako zastupitel Jihomoravského kraje.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.Senátor – obvod Brno-město, chirurg, profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Působil také jako děkan a proděkan LF MU a ředitel Masarykova onkologického centra v Brně.

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.Ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR, člen Vědecké rady AV ČR a dalších akademických a univerzitních institucí. Autor řady vědeckých publikací, profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě UK.

MUDr. Mgr. Ivana Kohnová - expertka na zdravotnictví, vysokoškolská pedagožka Palackého univerzity, primářka úseku mikrobiologie, Nemocnice Prostějov. Působila také jako vedoucí odboru zdravotnictví Středočeského kraje.

Mgr. Radka Dudová, Ph.D. - socioložka, vědecká pracovnice oddělení Gender a sociologie Sociologického ústavu AV ČR, expertka na sociální politiku, sociologii rodiny a rodičovství.

JUDr. Barbara Havelková, LL.M., DPhil - právnička, vysokoškolská pedagožka, docentka na Oxfordské univerzitě. Expertka na právo a gender. Spolupracuje se státní správou a neziskovými organizacemi.

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FMCA - vědkyně, vysokoškolská pedagožka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Profesorka fyziologie, ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR. V roce 2012 zvolena do Senátu PČR.

Mgr. Miroslav Jašurek - koordinující poradce, expert na vysoké školství. Politolog, vysokoškolský pedagog, analytik. Působil jako místopředseda Rady vysokých škol a člen hodnotících komisí Evropské asociace univerzit.


 

Kategorie: 
Hodnocení: 
1

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!