Poskytovatelé sociálních služeb vyzývají vládu k úpravě systému příspěvku na péči

Zástupci poskytovatelů sociálních služeb v České republice vyzvali vládu České republiky, aby bezodkladně zahájila práce na změně systému výplaty příspěvku na péči, aby tato dávka začala sloužit svému skutečnému účelu a nebyla předmětem zneužívání. Příspěvek na péči je dávka určená osobám závislým na pomoci druhé osoby, která posiluje schopnost uživatele hradit úhrady za poskytnutou péči sociálních služeb, rodinných příslušníků nebo asistentů sociální péče. Pouze třetina až polovina celkové částky 21 mld. Kč je využita na financování sociálních služeb.

„Naší snahou není v žádném případě likvidace neformální péče poskytované v rodinách. Snažíme se ale o zvýšení kvality a dostupnosti profesionální péče, a to je v současném nevyhovujícím systému stále obtížnější“ uvedl prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký.

Větší část příspěvků na péči je využívána na zajištění neformální péče poskytované rodinnými příslušníky nebo jinými fyzickými osobami. Kvalita této péče a hospodárné využití finančních prostředků příspěvku na péči nejsou ze strany státu dostatečně sledovány. Neformálně pečujícím lidem chybí podpora a pomoc v jejich roli pečující osoby. Lidem s postižením se tak kvalitní péče často vzdaluje. Poskytovatelé sociálních služeb vnímají péči v rodinách jako velmi důležitou.

Stále ale zůstává ve finančním vyjádření významná část příspěvku na péči, která není využita ani na úhradu sociálních služeb, ani jako refundace času rodinných příslušníků či neformálních asistentů péče. Zejména v I. st. Příspěvku u osob starších 18 let požadujeme systémové řešení spočívající v adresném a konkrétním využití příspěvku na péči a tím redukci možností jeho zneužití.

S vědomím odpovědnosti ke svým klientům poskytovatelé sociálních služeb nabízí vládě odbornou podporu při přípravě vhodné právní úpravy. „Chceme maximálně přispět k tomu, aby nová právní úprava skutečně přinesla kýžené a dlouhodobé zlepšení“ dodává Horecký.

Poskytovatelé sociálních služeb při této příležitosti také deklarují podporu požadavků Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na valorizaci příspěvku na péči k 1. 1. 2016.

Úplné znění dopisu předsedovy vlády Mgr. Sobotkovi naleznete v příloze.
 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!