Posuzování soběstačnosti

Skupina poslanců předložila návrh na změnu pravidel, podle kterých se posuzuje soběstačnost. Podle návrhu by se měla od 1. ledna 2016 posuzovat soběstačnost podle pravidel platných před rokem 2012.

Současné platné znění se podle předkladatelů zákona z hlediska osob žádajících o příspěvek na péči neosvědčilo, mnoha osobám pobírajícím tuto dávku byl příspěvek snížen, nebo dokonce odebrán, a to nikoliv proto, že by se změnil – zlepšil jejich zdravotní stav a způsobilost, ale proto, že v rámci nového systému „jsou administrativně považováni“ za soběstačnější než ve skutečnosti jsou. 

Navrhovaná právní úprava odstraňuje negativní dopady předchozí úpravy a objektivizuje posuzování odkázanosti žadatele o příspěvek na pomoc druhé osoby.

Návrh zachovává čtyři stupně závislosti.

Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti se podle návrhu hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: příprava stravy, podávání, porcování stravy, přijímání stravy, dodržování pitného režimu, mytí těla, koupání nebo sprchování, péče o ústa, vlasy, nehty, holení, výkon fyziologické potřeby včetně hygieny, vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě, stání, schopnost vydržet stát, přemisťování předmětů denní potřeby, chůze po rovině, chůze po schodech nahoru a dolů, výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení, oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, orientace v přirozeném prostředí, provedení si jednoduchého ošetření, dodržování léčebného režimu.

Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti se podle návrhu hodnotí schopnost zvládat tyto úkony: komunikace slovní, písemná, neverbální, orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí, nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, obstarávání osobních záležitostí, uspořádání času, plánování života, zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku, obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), vaření, ohřívání jednoduchého jídla, mytí nádobí, běžný úklid v domácnosti, péče o prádlo, přepírání drobného prádla, péče o lůžko, obsluha běžných domácích spotřebičů, manipulace s kohouty a vypínači, manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří, udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.

Vláda poslanecký návrh zákona nepodporuje a chce zachovat stávající systém posuzování.

Návrh novely zákona o sociálních službách (tisk 533) je zařazen na program jednání 31. schůze poslanecké sněmovny, která byla zahájena v polovině září 2015.

Autorem článku je MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!