Pracovní skupina k porodním asistentkám

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček má zájem, aby znovu vznikla komise, která připraví pravidla porodu za pomoci vlastních asistentek. Zároveň však odmítá, že by šlo o krok k legalizaci porodů doma.

Pracovní skupina k porodním asistentkám vznikne z důvodu plánovaných změn v jejich vzdělávání a evropských směrnic, které tuto oblast upravují. Zastoupeny budou vzdělávací fakulty včetně poskytovatelů gynekologické a porodnické péče. Skupina se bude zabývat i úpravou jejich činnosti, vše je ale teprve ve stadiu příprav.

Minist zároveň odmítá, že by šlo o krok k legalizaci porodů doma. Unie porodních asistentek, která v komisi bude zastoupena, však počítá s tím, že nadhodí i téma porodů doma, například podle modelu, který funguje ve Velké Británii.

Legálizace porodů doma, vzhledem k negativnímu postoji ministra zdravotnictví, pravděpodobně nebude vůbec řešena. V každém případě však bude výrazným posunem směrem k přívětivějšímu porodu už to, pokud se podaří vyjednat školení soukromých porodních asistentek v nemocnicích, kam pak budou smět vodit své rodičky a postarat se o ně. Zatím to totiž umožňuje jen několik nemocnic.

Pokud by se však dala jasná pravidla tomu, jak se soukromým porodním asistentkám mohou otevřít porodnice nemocnic, které tuto službu nenabízejí, znamenalo by to víc.

Matky o tyto službu mají velký zájem. Důvěřují blízkému člověku, který s nimi strávil několik měsíců, a je přirozené, že svůj porod chtějí svěřit jemu, ne anonymní sestře na sále v nemocnici, která bude mít náhodou zrovna v okamžiku porodu službu. Většina nemocnic to však zatím nechce dovolit a dívají se celkem pochopitelně na cizí porodní asistentky, které nejsou jejich zaměstnankyněmi, nedůvěřivě.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!