Pracovní úrazy

Státní úřad inspekce práce zjistil, že nejvíce pracovních úrazů v roce 2014 se stlo zaměstnancům ve věku 36 až 40 let, a to v pondělí mezi desátou a jedenáctou hodinou dopoledne.

Hlavním úkolemem Státního úřadu inspekce práceje je kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů včetně těch, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V roce 2014 bylo v České republice zaznamenáno celkem 45 058 pracovních úrazů s pracovní neschopností. Oproti roku 2013 je to o 950 úrazů více, uvedl generální inspektor Rudolf Hahn. Nejvíce z nich, celkem 35 432, což představuje 86 procent celkového počtu pracovních úrazů, se stalo v důsledku špatně nebo nedostatečně odhadnutého rizika.

V roce 2014 došlo k 117 smrtelným pracovním úrazům, což je čtyři více než v roce 2013. Nárůst je způsoben zejména větším počtem smrtelných úrazů v působnosti Českého báňského úřadu.

Nejčastějším zdrojem vzniku pracovních úrazů jsou zejména různá břemena, stavební materiál, spojovací části (hřebíky, nýty), zemědělské výrobky (včetně semen, slámy), skladované výrobky, zemina či kámen. Ze Zprávy o pracovní úrazovosti v roce 2014 Státního úřadu inspekce práce lze také vyčíst, že nejvíce zraněných, celkem 5 773, bylo ve věku 36 až 40 let. Následují mladí zaměstnanci ve věku 21 až 25 let, pracovní úraz jich v roce 2014 utrpělo 5 120. Podle zjištění inspektorů je nejrizikovější částí dne desátá až jedenáctá hodina dopolední, kdy se stalo celkem 4 259 úrazů.

Rizikovým dnem je pondělí (8 772 úrazů), následované úterým (7 763 úrazů). Nejvíce úrazů se v roce 2014 stalo v měsíci září (3 898 úrazů) a v říjnu (3 791 úrazů). Naprostá většina úrazů se stala zaměstnancům, kteří na daném pracovišti pracovali kratší dobu než jeden rok, v roce 2014 šlo o 11 916 úrazů.

Státní úřad ale kromě bezpečnosti práce také kontroluje pracovní vztahy a podmínky a nelegální zaměstnávání. V roce 2014 provedli inspektoři celkem 34 687 kontrol u 32 618 subjektů a udělili 3 595 pokut ve výši téměř 304 milionů korun.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!