Předsedou Správní rady VZP je Jiří Běhounek

Novým předsedou Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP ČR) byl 3. března jednomyslně zvolen Jiří Běhounek. Hejtman kraje Vysočina byl jejím dosavadním místopředsedou. Nového místopředsedu rada nevolila.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, který se jednání zúčastnil, radě uložil, aby VZP měla na konci roku vyrovnané hospodaření. K dalším cílům patří spravedlivé financování péče i smluvních partnerů a aktivní komunikace s poskytovateli péče.
K vyrovnanému hospodaření VZP a celého resortu by měl podle ministra přispět i stát tím, že bude řešit deficit, který v systému je. Jednou z cest je odkup pohledávek zdravotních pojišťoven ve výši zhruba 5,2 miliardy korun. 
Finanční situaci zdravotnictví chce vylepšit i tím, že by se od 1. ledna 2016 obnovila automatická valorizace plateb státu za děti, důchodce či nezaměstnané v závislosti na růstu průměrné mzdy. Roky 2014 a 2015 hodlá ministr řešit navýšením této platby; v roce 2014 by se to zákonem dalo stihnout k 1. červenci tak, aby nemocnicím nahradilo dvě miliardy, které jim chybějí po zrušení hospitalizačního poplatku. V roce 2015 by měly tyto platby stoupnout o další zhruba dvě miliardy korun.

Ředitel VZP Zdeněk Kabátek členy správní rady informoval o ekonomice roku 2013 i kauzách, které VZP řeší, včetně projektu IZIP a smlouvy s pražským Protonovým centrem. Příští jednání správní rady je 31. března 2014, do té doby dostanou členové potřebné materiály pro rozhodování.

Do správní rady volí 20 zástupců Sněmovna a deset jmenuje ministr zdravotnictví. Rada jmenuje a odvolává ředitele, schvaluje návrh zdravotně pojistného plánu, účetní uzávěrky a výroční zprávy, schvaluje zásady smluvní politiky a objem úhrad poskytovatelům. Rozhoduje o nákupu nemovitostí v pořizovací ceně přes pět miliónů korun či o využití prostředků rezervního fondu.

Členové jmenovaní Vládou ČR 26. 2. 2014:

Ing. Jan Gregor
MUDr. Pavel Holík
MUDr. David Kasal
Ing. Roman Línek, MBA
MUDr. Igor Nykl
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
MUDr. Mgr. Vladimír Plaček
MUDr. Pavel Svoboda
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D.
Prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.

Členové zvolení PSP ČR 6. 2. 2014:

Doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.
MUDr. Jiří Běhounek
Georgi Bidenko
RSDr. Petr Braný
MUDr. Alena Dernerová
Ing. Martin Fassmann
Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
MUDr. Miloslav Janulík
MUDr. Jiří Koskuba
MUDr. Jaroslav Krákora
Mgr. Soňa Marková
RSDr. Miroslav Opálka
MUDr. Pavel Plzák
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.
MUDr. Michal Sojka
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
MUDr. Petr Zimmermann
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!